Netdoktor

Ny läkarutbildning lyfter senaste kunskapen om svår långvarig smärta

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 08:00 CEST

En av fem personer beräknas lida av långvarig smärta vilket leder till stor belastning inom sjukvården. Addera det faktum att smärta både är svårdiagnostiserat och svårbehandlat. Genom NetdoktorPros nya utbildning om svår långvarig smärta får läkare knepen som ska hjälpa dem i sitt kliniska arbete.

Överläkare Karsten Ahlbeck, smärtspecialist vid Smärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus som faktagranskat läkarutbildningen hoppas att den ska öka kunskapen kring svår långvarig smärta – både vad gäller utredning, behandling och efterföljande uppföljning.

– Primärvårdsläkare träffar så många patienter och de får sällan fortbildning inom smärtområdet. Kan NetdoktorPros läkarutbildning bidra till att läkare känner sig tryggare är mycket vunnet. säger Karsten Ahlbeck.

Långvarig smärta kan vara svår att "bevisa" vilket kräver god kunskap och en pedagogisk finess för att lyckas förklara detta för patienten och anhöriga. När bakomliggande sjukdom utretts, sjukdomshistorien gåtts igenom och smärtan identifierats är nästa utmaning att finna rätt behandling.

– När det gäller långvarig smärta är det ofta det inte hjälper med läkemedelsbehandling och det gäller att vara medveten om det. Sedan måste man vara på det klara med att läkare och patient har samma behandlingsmål. Vad är utgångspunkten för den enskilda patienten? Det ska utbildningen belysa, säger Karsten Ahlbeck.

Med läkarutbildningen VadvetduomSvarLangvarigSmarta.sevill NetdoktorPro öka kunskapen om långvarig smärta hos läkarkåren samt annan sjukvårdspersonal.

Om läkarutbildningen

Läkarutbildningen består av fem lektioner, där varje lektion följs av ett patientfall. Det tar cirka tio minuter att genomföra utbildningen och alla svar är anonyma. Vidare ingår fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare. Utbildningen vänder sig främst till läkare men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av materialet.

Innehållet i Vad vet du om svår långvarig smärta? är framtaget av NetdoktorPro och faktagranskat av överläkare Karsten Ahlbeck, smärtspecialist vid Smärtkliniken på Capio S:t Görans sjukhus, med ovillkorat ekonomiskt stöd av Grunenthal Sweden AB. Copyright Netdoktor.se AB 2017.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med en miljon besök varje månad och 70 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 90 000 besök varje månad och 2 400 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.