Justitiedepartementet

Ny länspolismästare i Uppsala - Erik Steen

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2006 10:51 CEST

Regeringen har idag utsett Erik Steen till länspolismästare vid Polismyndigheten i Uppsala län.

Erik Steen avlade juristexamen 1978 och genomgick tingsmeritering vid Umeå tingsrätt perioden 1978-1981. Han arbetade därefter som föredragande vid försäkringsrätten för Norra Sverige under ett år.

Efter genomgången polischefsutbildning har Erik Steen arbetat inom polisorganisationen som polissekreterare i Västerbotten 1982-87, som polisintendent i Umeå 1987-1992 och som biträdande länspolismästare i Västerbotten 1992-1998. Sedan 1998 har Erik Steen varit länspolismästare vid Polismyndigheten i Västerbottens län.

Erik Steen har haft många centrala uppdrag bland annat som ordförande i den av Civildepartementet begärda översynen av polisens stämningsmannaverksamhet åren 1988-89 och som ordförande i polisens utvecklingsråd 2004-2005.

Erik Steen tillträder den 1 oktober 2006.


Kontakt:
Linda Romanus
Pressekreterare hos Thomas Bodström
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Annalena Karlstedt
Departementssekreterare
08-405 47 68