Sigtuna kommun

Ny lärarutbildning för barnskötare

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 10:31 CET

Från hösten 2007 erbjuder Sigtuna kommun barnskötare att utbilda sig till förskollärare. Den nya lärarutbildningen sker på distans i samarbete mellan Komvux och Högskolan i Jönköping.

Sigtuna kommun var först i landet med att starta den nya eftergymnasiala barnskötar-utbildningen för tre år sedan. Nu går kommunen vidare och erbjuder barnskötare att utbilda sig till förskollärare. Genom ett samarbete med högskolan i Jönköping kommer Komvux att ge möjlighet till lärarutbildning på distans.

- Vi satsar på att ge vuxna olika möjligheter till utbildning och utveckling. Lärar-utbildningen är ett led i detta arbete, samtidigt som det bidrar till att säkerställa tillgången till kompetent personal i Sigtuna kommun, säger Anna Johansson (s), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i en kommentar.

Utbildningen har inriktning mot förskola/förskoleklass eller mot fritidshem/ fritidsverksamhet. Studietakten är drygt halvfart och ger 210 högskolepoäng. Studietiden är 4,5 år. Studieupplägget innebär fysiska träffar en gång per vecka, på komvux lärcentra i Kunskapens Hus i Märsta och några gånger per termin på högskolan i Jönköping. Föreläsningar i form av videokonferenser kommer att ges i lärcentrat. I barn- och ungdomsförvaltningen pågår också planering för hur stöd kan ges dem som är intresserade av utbildningen men saknar behörighet.

Sigtuna kommun ger i ett första steg tio anställda i kommunens förskolor möjlighet att studera till lärare. Kommunen står för resor och litteratur. Den studerande får själv stå för arbetstiden. Utbildningen ger möjlighet att söka studiemedel från CSN för deltidsstudier.

- Sigtuna kommun sätter barnen i fokus. Satsningen på barnskötarutbildningen och nu lärarutbildningen innebär en investering i förskolans kvalitet. Vi arbetar långsiktigt och håller parallellt med detta på att ta fram en strategi för framtida satsningar, säger Ibrahim Khalifa (s), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.
Ytterligare information:

Anna Johansson (s), ordf Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tel. 070-269 91 13
Ibrahim Khalifa (s), ordf Barn- och ungdomsnämnden, tel. 070-541 89 68
Lena Winterbom, biträdande rektor Komvux, tel. 597 830 57
Andreas Gydingsgård, utvecklingsansvarig, tel. 591 261 31
Bakgrund

Under ett par års tid har barn- och ungdomsförvaltningen i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Sigtuna kommun genomfört en kraftfull kompetenshöjning i förskolan. Drygt etthundra barnskötare har efter validering och kompletterande utbildning erhållit godkända betyg i minst en av de kurser som ingår i den eftergymnasiala barnskötarutbildningen. Som en fortsättning på satsningen erbjuds nu barnskötare att utbilda sig till förskollärare på distans.