Delta Management AB

Ny läroplattform vinnare i Post och Telestyrelsens innovationstävling

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 13:21 CEST

Sweden Assistive Solutions vinnare i Post och Telestyrelsens innovationstävling på temat ”Arbete och utbildning”!  Utvecklar en helt ny form av multifunktionell lär- och kommunikationsplattform som molntjänst i samarbete med Delta Management.

Syftet med projektet är att utveckla en helt ny form av plattform för olika skolformer och utbildningsanordnare i Norden.  Konceptet utgår från ”Design for all” med många smarta funktioner som ger en mycket hög användartillgänglighet. Möjligheter till individuellt anpassat gränssnitt, med tillgång till kompenserande och stödjande funktioner utifrån personliga behov. Det blir en tjänst som ger tillgänglighet och inkludering för alla användare oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller ej. Detta stämmer också väl överens med målet som Sveriges riksdag tagit om ”ett tillgängligt samhälle för alla”. Tjänsten som är en molntjänst kommer att bli tillgänglig för samtliga elever, studerande och pedagoger hos de utbildningsanordnare som ansluter sig.

En ny framväxande trend är att utbildningsanordnare allt mer väljer att ge elever tillgång till egen bärbar dator. Samtidigt har flera av de som tidigt infört ”en dator per elev” nu blivit medvetna om hur omfattande och kostnadskrävande arbetet är för att klara av administrationen och supporten av de bärbara datorerna i den egna IT-miljön. Den nya tjänsten kommer avsevärt att reducera behovet av administration och support. Dessutom kommer de utbildningsanordnare som har behov av speciella programapplikationer att ges möjlighet lägga in dessa. Skolorna kan på detta sätt effektivisera sin IT-infrastruktur genom att den egna IT-miljön flyttas in i molnet. Det ger flera fördelar, till exempel en lägre totalkostnad samt att användarna kan ansluta sig både från skolan, hemmet och från andra platser. Egen privat dator kan också användas utan att utgöra en potentiell säkerhetsrisk. Utbildningsanordnarna kan därmed fokusera på sin kärnverksamhet och behöver bara använda ett minimum av resurser för underhåll av den egna IT-miljön.

Det nya konceptet innebär att användarna av tjänsten får tillgång till en unik dynamisk, multifunktionell lär- och kommunikationsplattform som bidrar till inkludering och likvärdighet.
Tjänsten är planerad att finnas tillgänglig för utbildningsanordnare till höstterminen 2011

Följ projektets framåtskridande på projektets blogg http://inclouding-edu.blogspot.com/

Projektet har valts ut i PTS innovationstävling. Temat för tävlingen är ”Arbete och utbildning”.
Läs mer på PTS:  http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/PTS-utser-vinnare-i-innovationstavling/

”– PTS bedömer att de här projekten kan förbättra möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning. Vi bedömer också att det finns tillräcklig potential för att bli kommersiella produkter eller tjänster. Det kommer att bli väldigt spännande att följa de här projekten, säger PTS generaldirektör Göran Marby”.

– Vi är oerhört glada och stolta att vi är en av vinnarna i PTS innovationstävling. Att vi har tagit oss vidare ger oss ytterligare förtroende att vår nya blivande tjänst är banbrytande vad det gäller inkludering och funktionalitet. Den kommer att förändra hur utbildningsanordnarna jobbar med digitala lärostödsfunktioner och närma sig de framväxande sociala mediernas flexibilitet. Sen att den blir ekonomiskt attraktiv för våra kunder är ett stort plus säger Bo Hamberg, VD på Sweden Assistive Solutions.

– Vi är glada att få vara med att driva det här projektet tillsammans med Assistive. Vårt långa samarbete har visat att vi har samma grundvärderingar gällande hur man skall sköta affärer. Deltas grundvärderingar är att leverera högkvalitativa tjänster med fokus på kundnytta och nära samarbete, säger Mattias Karlsson, VD på Delta Management.

Om Delta Management
Delta Management erbjuder IT-drifttjänster till kunder med höga krav på kvalitet och flexibilitet och tjänsterna spänner från serverdrift till full applikationsdrift samt färdiga IT-tjänster. Delta Management levererar IT-drifttjänsterna inom konceptet ”Difference as a Service”. Konceptet grundar sig i att genom att förstå kundens behov och leverera oöverträffad service kan vi ge våra kunder en maximal avkastning på deras IT-tjänster. Delta Management grundades 2005 och ägs av Mattias Karlsson och Mattias Niklasson. För mer information, besök www.deltamanagement.se

Om Sweden Assistive Solutions
Sweden Assistive Solutions är ett företag som arbetar med utveckling av tjänster inom områdena IKT(Informations- och Kommunikationsteknik), utbildning och funktionsnedsättning gentemot utbildningsanordnare och myndigheter i Norden. Sweden Assistive Solutions levererar idag Elevskrivbordet, en molntjänst som är riktad till elever med läs- och skrivsvårigheter. Elevskrivbordet används idag av elever i skolor framför allt runt om i Sverige. Företaget grundades av Bo Hamberg, Mona Ekhöjd och Marcus Albinsson 2006. För mer information, besök www.assistive.se samt www.elevskrivbordet.se.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Hamberg, VD Sweden Assistive Solutions, +46 70 790 95 33

bo.hamberg@assistive.se
www.assistive.se

Mattias Karlsson, VD Delta Management, +46 70 665 90 23

mattias.karlsson@deltamanagement.se
www.deltamanagement.se