Visma Opic Upphandling

Ny lag för upphandling inom försvar och säkerhet

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 09:57 CET

Lagen, kallad LUFS - Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, gäller från 1 november.  Den ska öka konkurrensen i EU och stärka skyddet och stärka skyddet för de olika ländernas säkerhetsintressen.

LUFS liknar Lagen om offentlig upphandling LOU och LUF men har i vissa fall andra bestämmelser eller saknar delar som finns i LOU och LUF.

Den nya lagen gäller för både upphandlande myndigheter och enheter när dessa upphandlar militär utrustning, utrustning av känslig karaktär, byggentreprenader, varor och tjänster som hör ihop med detta eller som särskilt ska användas för militära syften eller byggentreprenader av känslig karaktär.

Både köpar- och säljarsidan berörs...

Läs hela artikeln av Johan Svedberg, chefjurist på Visma Opic:
LUFS: Ny lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
http://www.opic.com/sv/offentlig-upphandling/Redaktionellt/LUFS-lag-upphandling-forsvar-sakerhet/

Om Visma Opic
Visma Opic skapar affärsrelationer mellan privata och offentliga aktörer genom att tillhandahålla kunskap och effektiva kommunikationskanaler. Företaget erbjuder informationstjänster, kunskapstjänster, affärsmedia (Upphandling24, Anbudsjournalen och Obiz24), elektroniska upphandlingsverktyg för inköpare ‒ främst Visma TendSign.

Den volymmässigt största produkten är Upphandlingskoll ‒ bevakning av offentliga upphandlingar för företag som vill sälja till offentlig sektor.

Visma Opics kontor finns i Linköping, Stockholm, Falun, och Halmstad.

Bevaka upphandlingar - prova gratis 14 dagar, klicka här!

www.opic.com

www.visma.se