Justitiedepartementet

Ny lag föreslår förbud mot farliga kampsporter

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:17 CEST

Justitiedepartementet presenterar idag ett förslag till lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher. Bakgrunden till förslaget är att det i Sverige idag finns ett antal kampsporter som tillåter slag och sparkar mot huvudet och som är lika farliga för deltagarna som professionell boxning.

Den föreslagna lagen reglerar all kampsport som tillåter deltagarna att träffa motståndarens huvud med slag, sparkar eller annat våld. En match i sådan kampsport får inte anordnas utan tillstånd. Tillstånd ska lämnas endast om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser är godtagbara för deltagarnas säkerhet. Kampsportsförbund och liknande organisationer kan i sådana fall slippa tillståndskravet efter prövning.

En länsstyrelse föreslås få pröva ansökningar om tillstånd och befrielse från tillståndskravet från hela landet. Det föreslås också att brott mot lagen ska bestraffas. Lagförslaget går nu på remiss tom den sista december i år.

- Vi har ett proffsboxningsförbud sedan 30 år tillbaka och det ska vi ha kvar. Det är snarare fråga om ett utvidgat förbud som även ska omfatta annan kampsport där utövarna riskerar sin hälsa, säger idrottsminister Bosse Ringholm i en kommentar.

- Förslaget innebär att den väl organiserade kampsporten som har hög säkerhet för deltagarna kan fortsätta. Det är viktigt att värna om den allsidiga motion och de sociala värden som kännetecknar träning och tävling inom den breda kampsporten. Det är beklagligt att den ofta förknippas med den negativa bild som den mest våldsfixerade och extrema kampsporten ger.Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08- 405 16 25
070- 657 08 95

Åsa Hagman
Pol. sakkunnig
08- 405 29 23
070- 553 45 10

Keneth Wising
Dep. sekr.
08- 405 42 10