Miljödepartementet

Ny lag om miljöklassning på alternativa bränslen

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:56 CET

Alternativa motorbränslen kommer från och med augusti i år att beskattas på samma sätt som motorbensin och diesel i miljöklass 1. Det kommer att innebära en sänkning av priset på till exempel E85 etanol och Fischer-Tropsch diesel.

Detta är en del i den proposition som regeringen idag beslutade om och som nu läggs på riksdagens bord.

- Genom beslutet kan försäljningen av de alternativa bränslena öka ytterligare. Den utvecklingen av miljöbilsförsäljningen som vi sett på senaste tiden måste fortsätta och det här tror jag kan vara en viktig del, säger miljöminister Lena Sommestad.

I propositionen föreslås även att en högre inblandning i diesel av det förnybara bränslet rapsmetylester (RME) ska bli möjlig.

- Det här är viktigt inte minst för att minska utsläppen av växthusgaser från tunga transporter. Den snabba ökningen av godstransporterna är en av våra största utmaningar i arbetet med att hejda klimatförändringen säger miljöminister Lena Sommestad.

En ändring i specifikationen för alkylatbensinen görs också för att underlätta produktion och distribution.

- Jag hoppas att den här lättnaden ska öka försäljningen av alkylatbensin. Regeringen har på flera sätt främjat försäljningen av alkylat till fritidsbåtar och skotrar, men den har ännu inte nått de nivåer som vi vill se. Alkylatbensinen har en viktig roll att spela för miljön men även för vår hälsa, avslutar miljöminister Lena Sommestad.


Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Martin Larsson
Ämnessakkunnig
08-405 32 97
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs propositionen i sin helhet den 22 mars då propositionen överlämnas till riksdagen (http://www.regeringen.se/sb/d/108)