Länsstyrelsen i Stockholms län

Ny lag ska stoppa ungas rökdebut - Länsstyrelsen utbildar polis och kommuner

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:23 CEST

Den nya tobakslagen ger polisen befogenheter att granska handlare som säljer tobak. Det främsta syftet är att minska försäljningen till unga under 18 år. Den 4 oktober håller Länsstyrelsen i Stockholms län en utbildningsdag för polismyndigheten och kommunerna i Stockholms län.

I Stockholms län köper drygt 40 procent av de unga rökarna i årskurs 9 själva sina cigaretter, trots att det är förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år. Det visar statistik i den nyligen sammanställda Stockholmsenkäten där 14 000 elever i årskurs 9 fått svara på frågor, bland annat om tobaks- och alkoholvanor.

Viktigt att hindra ungas tobaksdebut
Hittills har det varit kommunerna som kontrollerat att tobakshandlare följer lagen. Genom den nya tobakslagen, som trädde i kraft 1 augusti i år, blir även polisen tillsynsmyndighet.

- Om fler handlare följer bestämmelserna blir det svårare för de unga att börja röka. Statistiskt sett löper ungdomar som röker högre risk än andra att fastna i andra riskbeteenden, exempelvis i drogmissbruk, säger Suzanne Bengtsson, Länsstyrelsens samordnare i tobaksfrågor.

Kommun och polis måste samarbeta
Länsstyrelsens uppgift är att underlätta tillsynsarbetet genom att ge stöd och rådgivning och kalla till regelbundna nätverksträffar. Den 4 oktober håller Länsstyrelsen i Stockholms län en utbildningsdag för poliser och de tillsynsansvariga på kommunerna, om den nya lagen och hur man praktiskt kan arbeta med tobakstillsyn.

- Nu är det också lagstadgat att kommunerna och polisen måste samarbeta och informera varandra, säger Suzanne Bengtsson. Det ökar möjligheterna att också komma till rätta med de stora mängder smuggeltobak som finns till försäljning.


Läs mer om Stockholmsenkäten

För mer information kontakta:
Suzanne Bengtsson, enheten för sociala frågor
Tel: 08- 785 40 58, mobil 070- 375 40 58
suzanne.bengtsson(a)lansstyrelsen.se

Olle Castelius, presschef
Tel: 08-785 45 50
olle.castelius(a)lansstyrelsen.se