Handikappsombudsmannen

Ny lag skyddar elever med funktionshinder

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 16:21 CEST

Nu finns det en lag som förbjuder diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn på dagis och elever i skolan. Den nya lagen träder i kraft den 1 april och ska motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning.

Skolverket och diskrimineringsombudsmännen (JämO, DO, HO och HomO) ska se till att lagen följs.

– Det blir nu tydligt att skolan måste planera sin verksamhet utifrån elever med funktionshinder. Så har det inte varit tidigare, säger handikappombudsman Lars Lööw i en kommentar.

Ett exempel är en elev med funktionshinder som inte kan delta under en idrottsdag. Kan eleven inte vara med på någon av de aktiviteter som erbjuds så är det lika med diskriminering enligt den nya lagen.

Trakasserier av elever med funktionshinder kan vara att höra ”mongo” och ”cp” användas som skällsord på skolgården.

– Den största bristen i den nya lagen är att tillgänglighet inte omfattas. Därför går det inte att säga vad lagen kommer att innebära för elever med funktionshinder, fortsätter Lars Lööw.

Den nya lagen lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Rektorer, lärare och annan personal ska aktivt motverka och förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. På varje förskola, grundskola och gymnasium måste det finnas en plan för likabehandling

– Det viktigaste är inte att skolor blir fällda för diskriminering, utan det viktigaste är att skolorna börjar jobba förebyggande, säger handikappombudsman Lars Lööw.