Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag stöder arbetet för ökad patientsäkerhet i vården

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:36 CEST

Den nuvarande lagstiftningen som omfattar ansvarssystem och tillsyn av hälso- och sjukvården är inte tillräckligt bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det framkommer i patientsäkerhetsutredningens betänkande. Sveriges Kommuner och Landsting håller med och stöder förslaget om en ny lag om patientsäkerhet.

Tillbud inom vården kan aldrig helt uteslutas eftersom människor alltid kommer att begå misstag. Men genom ett förebyggande säkerhetsarbete som tar hänsyn till samspelet mellan människa, teknik och organisation så kan risker minskas för att en patient ska drabbas av en vårdskada.

Bland hälso- och sjukvårdspersonal, vårdgivare, patientorganisationer med flera är enigheten stor att nuvarande lagstiftning inte tillräckligt stöder en hög patientsäkerhet och rättssäkerhet. I det nya lagförslaget är det av största vikt och en skyldighet att involvera patienten i säkerhetsarbetet.

-Vi har under lång tid fört fram att lagstiftningen måste ändras. Det är vårdgivarens ansvar och inte den enskildes, att se till att det finns bra rutiner och system så att det är lätt att göra rätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-En hög patientsäkerhet ska följa patientens väg i vården, oavsett om det är kommun eller landsting som ansvarar för vården, säger Anders Knape.

Ladda ned yttrandet: "Betänkande patientsäkerhet - Vad har gjorts? Vad behöver göras?" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs fler yttranden från styrelsen

Läs mer om SKL:s arbete med patiensäkerhet

För mer information: Eva Estling, handläggare på avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 78 09, mobil: 070-582 78 09, e-post: eva.estling@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01