Handikappsombudsmannen

Ny lagstiftning kan öka takten

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:48 CET

Trots att det går för långsamt är Handikappombudsmannen ändå positiv till det arbete som pågår.

– Idag finns det en bättre struktur för arbetet med att göra samhället tillgängligt.

Bland annat finns det en tydlig ansvarfördelning och de myndigheterna som har ett särskilt sektorsansvar arbetar ambitiöst mot etappmål inom sina respektive samhällsområden.

– Men många människor är fortfarande utestängda och kan till exempel inte komma in i affärer eller restauranger, fortsätter Lars Lööw.

– Ett sätt att öka farten i arbetet är en skärpt diskrimineringslagstiftning, menar Lars Lööw.

I handlingsplanen står det bland annat att hinder för full delaktighet ska identifieras och undanröjas och att diskriminering ska förebyggas och bekämpas.

– En bredare diskrimineringslagstiftningen kan vara ett av verktygen för att öka pressen underifrån, anser Lars Lööw.