Justitiedepartementet

Ny lagstiftning om polisens personuppgiftsbehandling

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 16:37 CET


Regeringen har i dag beslutat överlämna en proposition till riksdagen med förslag till ny lagstiftning om personuppgiftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet.

Propositionen innehåller förslag till en ny polisdatalag, som ska ersätta den nuvarande lagen från år 1998. Utgångspunkten är att skapa en modern lagstiftning som ger ett gott skydd för den personliga integriteten samtidigt som polisen får möjlighet att effektivisera sitt IT-stöd.

Den gällande polisdatalagen har visat sig ha brister och bygger på ett äldre synsätt vad gäller teknik. Den har dessutom inte trätt i kraft i alla delar. Vissa register förs nämligen fortfarande, övergångsvis, med stöd av särskilda tillstånd och reglerna i datalagen från 1973. En reform är därför nödvändig.

Propositionen bygger på dels förslag i Polisdatautredningens betänkande (SOU 2001:92), dels förslag i en departementspromemoria (Ds 2007:43), som båda har remissbehandlats.

Lagförslagen har granskats och godtagits av Lagrådet med vissa mindre förändringar.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

- Genom de ändringar som föreslås ger vi polisen bättre möjligheter att använda modern teknik i sitt arbete och sätter punkt för tio års utredningsarbete, säger Beatrice Ask i en kommentar.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet, Prop. 2009/10:85 (http://www.regeringen.se/sb/d/12165/a/137619)