Stockholms Läns Landsting

Ny landstingsbudget ger satsningar på intensiv- och cancervården (s, v mp)

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 11:07 CEST

Det är en positiv ekonomisk utveckling i landstinget kombinerat med att skatteintäktsprognosen visar på 99 miljoner kronor mer än höstens budget som gör att den politiska majoriteten nu föreslår landstingsfullmäktige att revidera budgeten.

Landstingets budgetramar ökar i förslaget med 100 miljoner kronor. De pengarna används i huvudsak till två områden: Cancervård och intensivvård.

Cancervården tillförs 35 miljoner kronor. Bland annat ska pengarna användas till 20 slutenvårdsplatser och 20 öppenvårdsplatser (ASIH – Avancerad sjukvård i hemmet) för vård i livets slutskede (Palliativ onkologisk vård).

Resurser skjuts också till för särskilda kontaktsjuksköterskor och förbättrad tillgång till radiologi och patologi.Intensivvården har ett behov av fler platser och fler IVA-sjuksköterskor. I den reviderade budgeten får Karolinska Solna resurser för två intermediärplatser och en IVA-plats, Karolinska Huddinge för två IVA platser, Södersjukhuset för fyra intermediärplatser samt Danderyd sjukhus för två IVA-platser.

Barnintensiven på Astrid lindgrens sjukhus tillförs resurser för tre IVA-platser från november 2006 samt en ytterligare förstärkning på akuten.

Den reviderade budgeten innehåller också förstärkningar på fler områden inom sjukvården. Psykiatrin tillförs 14 Mkr bland annat till verksamhet på Maria Ungdom, kris- och traumacentrum och äldrepsykiatri. Den geriatriska vården tillförs 10 miljoner kronor.

Utveckling av hälsocentraler med breddad folkhälsokompetens tillförs 3 Mkr.