Landstinget i Östergötland

Ny landstingsdirektör utses i oktober

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 16:53 CEST

Rekryteringen intensifieras

Rekryteringen av ny landstingsdirektör går nu in i en ny fas. Enligt tidplanen ska en kandidat vara klar i mitten av oktober och beslut om vem som tar över posten fattas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 oktober.

Arbetet med att rekrytera en ny landstingsdirektör har pågått sedan i april. Fram tills nu har det framför allt handlat om en upphandlingsprocess med det företag som ska sköta rekryteringen. Nu finns ett avtal klart och det blir Michaël Berglund Executive Search som får ansvar för processen.

– Det är ett företag som har stor erfarenhet av den här typen av rekryteringar, säger Agneta Westerdahl, personaldirektör i landstinget. De har bland annat rekryterat landstingsdirektörer till Västerbotten och Stockholm.

Kandidater kontaktas
Just nu intervjuas politiker, tjänstemän och representanter för centrala medbestämmandegruppen för att ta fram en analys, som sedan ska resultera i en kravprofil. Därefter vidtar en urvalsprocess där tänkbara kandidater, internt och externt, kontaktas.

– Det blir en sökprocess utan annonsering, säger Agneta Westerdahl. Det här företaget har goda kontakter för att kunna hitta rätt kandidater.

Beslut i oktober
I mitten av oktober ska en slutlig kandidat finnas framme och ett politiskt beslut fattas enligt tidplanen vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 oktober. I rekryteringsgruppen sitter representanter för både majoritet och opposition, och ytterst ansvarig för rekryteringen är landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell (m). Personaldirektör Agneta Westerdahl står för tjänstemannastödet i processen.

Textansvarig Anchi Alm 0703-619921