Interzon AB

Ny larm- och styrenhet för ozoninstallationer som renar ventilationskanaler från fett

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 09:10 CET

Ozontekniken utvecklas kontinuerligt och det gör också marknadsintresset för att med ozon eliminera problem med fett och dålig luft i ventilationskanaler på restauranger, i storkök på t ex skolor, i flerbostadshus samt i olika industrimiljöer. Interzon AB i Täby räknas idag som ett av de teknikledande företagen inom ozonområdet, och Interzons program har nyligen breddats med en ny larm- och styrenhet som utvecklats för produktserien AirMaid V.

Interzon AB har rönt stora marknadsframgångar både i Sverige och utomlands med den egenutvecklade tekniken. En viktig anledning är den ökade insikten om att ozontekniken inte bara reducerar lukter utan också bidrar till att kraftigt reducera det fett som lätt bildas i ventilationskanaler vid matlagning. Genom att hålla ventilationskanalerna rena från fett och även sot reduceras brandfaran betydligt. En viktig effekt är också att ozontekniken effektivt eliminerar bakterier som annars lätt letar sig ner i köksmiljön via imkanaler.

Ett flertal stora restaurangkedjor har valt att installera Interzons lösningar för att uppnå de nämnda fördelarna. Dessutom finns det en viktig arbetsmiljöaspekt då bl a restaurang-personalen slipper problem med matos och dåligt luft.

 Automatiska funktioner och enkel inställning

Vid installation av Interzons ozonlösningar ingår alltid en ansluten larmenhet som indikerar om det skulle uppstå en eventuell driftstörning. För att ytterligare öka möjligheten att övervaka och även styra installationen har Interzon utvecklat en helt ny och intelligent larm- och styrenhet.  Den nya enheten har tagits fram för Interzons aggregatserie AirMaid V och har betydligt fler intelligenta funktioner jämfört med sin föregångare.

Enheten har även fått en helt ny design där en display underlättar både avläsning och inställningar med lättanvända tryckknappar. Larm- och styrenheten har automatiska funktioner för avstängning vid eventuella driftstörningar, och för återställning, och det finns även en funktion för loggning av larm. 

För mer information kontakta:

Mika Lindfors, VD, Interzon AB, tel 08-544 444 30, mika.lindfors@interzon.com

Mer information finns också på www.interzon.se

 Om Interzon AB

Interzon AB utvecklar och tillverkar avancerade ozongeneratorer för industriell och professionell användning. Över tio års utveckling har gjort företagets program till ett av marknadens bredaste inom ozonområdet. Samtliga Interzons ozonaggregat marknadsförs under det egna varumärket AirMaid. Alla AirMaid-aggregat, utom en modell, drivs av företagets unika ozoncell CGC (som lanserades 1996) och Interzons teknik bidrar till att öka och förbättra kundernas säkerhet, ekonomi och miljö. Några exempel på användningsområden är i restauranger och storkök för att rena ventilationskanaler från fett och lukt, för luktförbättring i mindre utrymmen som soprum och källare samt för behandling av lukter och gaser från bl a reningsverk.

Interzons huvudkontor med bland annat teknisk utveckling, försäljning och service ligger i Täby norr om Stockholm. Företagets vision är att på några års sikt nå en marknadsposition som ett ledande europeiskt varumärke inom utveckling och tillverkning av ozongeneratorer. Interzons aggregat marknadsförs idag bl a via distributörer/agenter i t ex Finland, Danmark, de baltiska staterna, Tyskland, Frankrike, Spanien, Turkiet och Asien.