Kungsleden Fastighets AB

Ny ledamot i Kungsledens valberedning

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:30 CEST

Valberedningen i Kungsleden AB (publ) har, i enlighet med sin instruktion, beslutat utse Carl Rosén representerande Andra AP-fonden till ny ledamot i bolagets valberedning. Detta efter att Andra AP-fonden enligt flaggningsmeddelande per den 16 september ökat sitt aktieinnehav i bolaget till 5,1% av aktier och kapital.

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24/9 2008 kl. 09.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bengt Kjell, styrelsens ordförande, telefon 08-666 64 41, mobil 070-594 53 98

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen bestod per 30 juni 2008 av 609 fastigheter med ett bokfört värde om 28,7 Mdr. Beståndet fanns i totalt 134 kommuner men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är noterad på OMX Nordiska Börsen sedan 1999.