XPonCard Group AB

Ny ledamot i XPonCard Group AB:s styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:57 CEST

Valberedningen föreslår att Jörgen Centerman väljs till ny styrelseledamot vid XPonCard Group AB's årsstämma den 2 maj. Till övriga styrelseposter föreslås omval av ledamöterna Jens Christian Lorenzen, Monica Caneman, Eija Holmström och ordförande Johan Rapp samt av koncernchefen Flemming Breinholt. Lars-Erik Nordell och Johan Magnusson har avböjt sig omval. Förslaget stöds av aktieägare som representerar mer än 55,8% av rösterna.


Jörgen Centerman är född 1951 och har en lång bakgrund inom ABB bland annat som CEO (2000-2002). Han är ledamot i styrelsen hos HMS Networks AB, Micronic Laser Systems AB, Kordab International AB, Abundis AB och Telelogic AB.

Ordinarie bolagsstämma i XPonCard Group AB (publ) kommer att hållas den 2 maj kl 16.00 i Strindbergsalen, Berns, Berzelii Park, Stockholm. Kallelse till bolagsstämman publiceras måndagen den 3 april i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.


För mer information kontakta:
Johan Rapp, Ordf i styrelsen i XPonCard Group AB, tfn: 08-679 13 50

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:


XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för
plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad smart cards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

XPonCard Group AB
PB 6600 - SE-113 84 Stockholm - Tel. +46 8 658 75 50 - Fax +46 8 658 75 99 - E-mail: mail@xponcard.com - www.xponcard.com
Publikt bolag org.nr. 556408-3854 - VAT-No. SE556408385401