Paradox Entertainment

NY LEDNING I PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:39 CET

(NGM: PDXE)

Som ett led i Paradox fortsatta omstrukturering har styrelsen idag utsett Fredrik Malmberg till VD. Samtidigt har Niklas Nyström tillträtt som vice VD.


Paradox huvudsakliga verksamhet bedrivs i USA. Fredrik är sedan tidigare President och CEO för dotterbolaget Paradox Entertainment Inc och bosatt i USA. Niklas som är bosatt i Stockholm kommer att ansvara för bolagets svenska kontor samt finansfunktion och koordinera bolagets ekonomiska rapportering.

För ytterligare information

Mikael Wirén
Styrelseordförande
Tel + 46 709 66 01 45

Joakim Zetterberg
Communications/Investor Relations, Paradox Entertainment Inc
Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918
E-mail: joakim.zetterberg@paradox-entertainment.com

Paradox Entertainment AB
Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards alla berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1000 berättelser och karaktärer. Varumärkena exploateras i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, dator/video/internet/mobilspel, leksaker, samlarföremål med mera. Verksamheten drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NGM Equity (PDXE, SE0000598054).


Paradox Entertainment AB äger, utvecklar och licensierar främst karaktärsbaserade varumärken. Företaget äger bland annat Robert E Howards alla berättelser och karaktärer, bland dem Conan, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Ett annat stort varumärke är det egenutvecklade Mutant Chronicles. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1000 berättelser och karaktärer. Licenstagare exploaterar varumärkena i olika former såsom filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel, internet/mobilspel, samlarprylar med mera. Verksamheten drivs främst genom Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA.