Stockholms universitets Studentkår

Ny ledning på studentkåren vill fokusera på inflytande och anställningsbarhet

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:21 CEST


I dag tillträder den nya ledningen för Stockholms universitets studentkår (SUS). Ledningen blir den sista som leder organisationen under kårobligatoriet, och SUS

nya presidialer axlar ett stort ansvar för organisationens framtida utveckling.

SUS nya ordförande heter Andrey Tibajev, och företräder kårpartiet ekonomerna.

Han har ett klart mål för studentkårens arbete det kommande året.

- Vi måste få våra studenter att uppleva att de har en nytta med sitt medlemskap, säger Andrey Tibajev och framhåller vikten av en tydligare medlemsorganisation i ett konkurrensutsatt läge.

Andrey Tibajev har en bakgrund som ekonom och statsvetare och har ett stort engagemang för studiernas koppling till arbetsmarknaden.

- Studierna är trots all en kort tid i livet, som ska leda till den mycket längre tid vi spenderar i arbete. Därför måste utbildning vara aktuell, av hög

kvalitet och har en tydlig koppling till omvärlden, säger han.

Enligt Andrey kan SUS spela en avgörande roll i arbetet mot högre anställningsbarhet.

- En självklarhet är att alla studenter bör ha tillgång till stöd och karriärsvägledning. Men även omgivande aktiviteter är jätteviktiga, där man lär sig ta ansvar, försätta sina kunskaper i praktiken och får en chans att utveckla sin utbildning, säger han.

Ny vice ordförande blir Lotta Wiklund från Studentinflytandepartiet. Under det gånga året har hon arbetat som studiebevakare för humanistiska fakulteten och

även lärarutbildningen på SUS. Lotta Wiklund har utmärkt sig med en stor dos positiv energi och ett starkt engagemang för studentkårens kärnfrågor.

För mer information, kontakta:

----------------------

Carolina Hawranek

Informatör

Stockholms universitets studentkår

08-674 62 45

0768-93 45 04

carolina.hawranek@sus.su.se

Stockholms universitets studentkår

/Stockholm University Student Union

Besöksadress: Frescativägen 14

Postadress: box 50006, 104 05 Stockholm

www.sus.su.se

sus@sus.su.se