Lunds universitet

Ny ledning vald för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:11 CEST

Professor Bo Ahrén valdes till ny dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet torsdagen den 20 oktober. Till ställföreträdande dekanus valdes professor Susanne Iwarsson.

Från och med nyår 2006 har Medicinska fakulteten vid Lunds universitet en ny fakultetsledning och en ny fakultetsstyrelse. Torsdagen den 20 oktober valde fakultetens lärare dekanus, ställföreträdande dekanus, lärarledamöter och externa ledamöter i fakultetsstyrelsen för de kommande tre åren. En överväldigande majoritet gick på valberedningens förslag.

Till ny dekanus valdes professor Bo Ahrén. Bo Ahrén är läkare och sedan 1999 professor vid fakulteten. Hans bedriver klinisk och experimentell forskning kring typ-2 diabetes och nya läkemedel för diabetespatienter. Dessutom är han chefsläkare vid Region Skåne och klinikchef för forskningskliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.
– Att vara dekanus är en stor och ansvarfull uppgift, säger Bo Ahrén, men jag känner stor tillförsikt. Jag har fått stöd av många under processen.
– Jag vill arbeta för att vår forskning ska ha hög kvalité som tydligt utgår ifrån patienternas behov. Även vår utbildning ska hålla hög kvalité. Studenterna ska vara stolta över att studera hos oss och utbildningarnas avnämare ska vara nöjda.

Professor Susanne Iwarsson valdes till ställföreträdande dekanus. 2003 blev hon professor i arbetsterapi vid fakulteten och i april i år tillträdde hon sin nuvarande professur i gerontologi och äldrevård. Hon har tidigare bland annat varit ställföreträdande prefekt, avdelningschef och har även haft ledarfunktioner inom primärvården i Skåne.
– Det är med spänning och tillförsikt jag ser fram emot dessa tre år, säger Susanne Iwarsson. Jag vill att vi ska förstärka vår forskning, som redan idag är mycket bra. Jag vill att vi ska ta ett steg till och se till att vår forskning når ända ut till den vård som bedrivs i kommunens och primärvårdens regi.
– Jag var med och startade Future Faculty, fakultetens forum för yngre forskare och vill fortsätta att verka för att de yngre forskarnas situation ska förbättras.

Till ledamöter i fakultetsstyrelsen valdes Dick Heinegård, Karin Kidd-Ljunggren, Björn Dahlbäck, Anita Sjölander och Inger Hallström som lärarföreträdare samt Bengt Holgersson, landshövding i Skåne och Cristina Glad, vice VD i Bioinvent som allmänföreträdare.

Kontaktuppgifter:
Bo Ahrén, tel 046-2220758, Bo.Ahren@med.lu.se
Susanne Iwarsson, tel 046-2221940, Susanne.Iwarsson@med.lu.se

Pressbilder på Bo Ahrén och Susanne Iwarsson finns att ladda ner på http://www.med.lu.se/genvaegar_foer_media


Johanna Sandahl