Miljöstyrningsrådet

Ny lista underlättar ersättning av hälso- och miljöfarliga kemikalier inom sjukvården

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 16:41 CET

Miljöstyrningsrådet tillsammans med den Nationella Substitutionsgruppen för ersättning av kemikalier i varor presenterar en substitutionslista för ersättning av hälso- och miljöfarliga kemikalier som används inom sjukvården. Listan innehåller förslag på ersättningsprodukter inom områden som slangar, plasthandskar, katetrar och sanitetsprodukter. Många av dessa produkter innehåller idag ämnen som kan störa såväl hälsa som miljö.

Det finns goda möjligheter att välja hälso- och miljövänliga alternativ vid upphandling inom sjukvården. Genom aktiva val kan landstingen minska mängden av hälso- och miljöfarliga kemikalier betydligt. Det framkom vid ett seminarium som arrangerades av Miljöstyrningsrådet, Svanen och den Nationella Substitutionsgruppen för ersättning av kemikalier i varor den 9 februari, där substitutionslistan presenterades.

- Att ersätta farliga kemikalier inom sjukvården är viktigt både för människor och miljö. Till exempel så innehåller plastartiklar såsom handskar, masker och slangar mjukgörande ämnen som kan vara fertilitetsstörande. Det handlar om väldigt stora volymer – exempelvis för handskar rör det sig om ca 500 ton mjukgörare per år, säger Eva Dalenstam,  kemikalieansvarig på Miljöstyrningsrådet.

Listan är uppdelad utifrån sjukvårdens olika behandlingsområden. Under varje område listas olika produkter. För varje produkt anges vilka ämnen som kan orsaka problem, vilka möjliga alternativ som finns och existerande leverantörer på marknaden. För de flesta områden finns det också miljöfaktablad med mer detaljerad information.

Den Nationella Substitutionsgruppen för kemikalier i varor är ett samarbete mellan landstingen i Sverige och har som mål att minska mängden hälso- och miljöfarliga kemiska ämnen i varor som används inom sjukvården och inom hälso- och sjukvårdsrelaterad forskning – ett arbete som involverar kontakter med leverantörer. Den Nationella Substitutionsgruppen består idag av tolv landsting. Miljöstyrningsrådet samordnar gruppens arbete och informerar om gruppens arbete på sin hemsida.

Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras miljöarbete på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Med tre huvudsakliga verktyg och tjänster erbjuder Miljöstyrningsrådet vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation.

Den offentliga upphandlingen i Sverige omfattar idag uppemot 500 miljarder kronor per år. Lägger man till den upphandling som sker inom den privata sektorn är summan uppemot tre gånger större. Om det ställdes relevanta och mer långtgående miljökrav vid alla dessa upphandlingar skulle en stor del av den negativa miljöpåverkan kunna undvikas. Därför arbetar Miljöstyrningsrådet med att ta fram kriterier för miljöanpassad upphandling, samt med övrig information om hållbar upphandling. Kriterierna uppdateras kontinuerligt för att bl.a. anpassas till den tekniska utvecklingen på marknaden.