Krinova Incubator & Science Park

Ny livsmedelsgren med flera nyttor etableras

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 07:37 CET

Stora salen på Krinova var full när 150 lantbrukare kom till Krinova för att ta del av det banbrytande konceptet för fiskuppfödning på land som Gårdsfisk har tagit fram. Under de kommande åren ska Gårdsfisk signera 10 gårdar för uppfödning och öka volymerna av inhemsk fisk.

Gårdsfisk har som första aktör i Sverige, och kanske till och med i världen, integrerat vattenbruket i lantbruket och visat att det går att producera fisk med minimal miljöpåverkan, på land inom jordbruket. Sedan 2013 har det fötts upp fisk i en ladugård utanför Kristianstad. Detta som en lösning på de miljörelaterade problem som finns med fiskodling i kassar i hav och sjöar. För att kunna öka volymerna av hållbar fisk ska Gårdsfisk växa med fler gårdar genom kontraktsuppfödning. Modellen är samma som används inom kycklingindustrin.

Lantbrukare från bland annat Skaraborg, Skåne och Kronoberg kom till Kristianstad för att få veta mer om konceptet. En av de som kom var Christer Wannebro från Rinkaby i närheten av Gårdfisks första anläggning. Christer har beslutat att under 2019 sluta med den grisproduktion som pågått sedan 1967 på gården han driver i 10:e generationen och då behöver han ett nytt näringsben.

- Jag blev så inspirerad att jag byggde ett fiskstall i natt skojar Christer på telefon. Det ligger i tiden, det är positivt med en sådan framtidstro och det vore kul att sätta mitt eget avtryck på föräldragården.

Integrerat lant- och vattenbruk är ett nytt begrepp

Genom sin innovativa modell med fiskuppfödning integrerad i lantbruket arbetar Gårdsfisk för att fisk under de omständigheterna ska bedömas som ett djur inom jordbruket, vilket inte är fallet idag.

- Många av de regler som vattenbrukarna måste förhålla sig till idag är inte helt nya. Då teknikutvecklingen tagit stormsteg de senaste åren har inte alla regler hunnit med och är inte skriva utifrån högteknologiskt vattenbruk utan mindre produktioner i öppna vatten. I takt med att den nya landbaserade tekniken blir allt vanligare kommer säkert reglerna att uppdateras så att det är lättare att känna igen sin verksamhet i dessa och att det därför blir lättare med förståelsen och tillämpningen av reglerna. Det tråkiga är att ändring av lagar och förordningar oftast tar lång tid, säger Veronica Andrén, samordnare för vattebruksfrågor på Jordbruksverket som berättade om jordbruksverkets främjandeuppdrag för vattenbruk.

Fiskeridirektör Johan Wagnström har sett fisket i Skåne förändras under de senaste 30 åren, från att ha varit livskraftigt med många båtar och god tillgång på fisk till dagens läge där det råder fiskestopp på vissa arter och tillgången på kvalitativ lokalt landad fisk är lägre än någonsin.

- I den form av vattenbruk som Gårdsfisk går i bräschen för producerar man fisk som inte orsakar de negativa miljökonsekvenser som förknippas med industriellt fiske och konventionell fiskodling. Vattenbruk är det effektivaste sättet att växla upp oattraktiv fisk till attraktiv fisk säger Johan Wagnström. Tillsammans med ett småskaligt kustnära fiske kan vattenbruket bidra till ett attraktivt utbud av lokalt landad eller producerad kvalitetsfisk.

På Krinova arbetar man med att stötta små och medelstora livsmedelsföretag och har sett Gårdsfisk utvecklas från idé till idag.

- Gårdsfisk är intressanta eftersom de har flera affärsmodeller som tar hänsyn till helheten. Man har inte bara en tekniklösning för hur man ska ta fram fisken utan har helheten med för hur den ska produceras och nå marknaden, säger Hannes van Lunteren, business designer på Krinova. De har varit noga med att både utveckla den tekniska lösningen och hur man ska nå marknaden. Intressant är också hur de har haft en idé, testat, lärt sig, prövat igen och den itererande processen fungerar väldigt väl, men få bolag genomför det lika konsekvent och med ett sådant mod som Gårdsfisk fortsätter Hannes.

Expansion på gång

I Sverige är mer än 75 % av fisken som äts importerad men med denna nya fiskuppfödning kan tomma lador utnyttjas på ett nytt hållbart sätt och ge liv åt den svenska landsbygden. Samtidigt blir det möjligt att äta fisk som inte har bidragit till övergödning eller utfiskning i samma utsträckning som annan fiskuppfödning.

- Vi vill växa med 10 gårdar fram till 2021 men på sikt ser vi potential att producera lika mycket fisk på land i Sverige som man producerar i kassar i norska fjordar. Så vi kommer behöva gårdar på både kort och lång sikt efterhand som fler och fler får upp ögonen för hur bra matfiskar det här är säger Mikael Olenmark Dessalles, grundare, Gårdsfisk

Gårdsfisk ställer flera krav på de som ska använda konceptet som är avsett för att producera världens mest hållbara fisk.

̶ En av alla hållbarhetsaspekter är att ha ”lagom” stora enheter. Med 100 - 300 tons produktion krävs det tillgång på arealer om 25 - 75 ha. Vi ställer krav på näringsbalans och att man har behov av kväve och fosfor i närområdet på till exempel odlingsmark. Vi vill minska beroendet och importen av handelsgödsel och vi vill inte heller att värdefulla resurser transporteras onödigt långt. Därför tror vi på att ha fler gårdar snarare än att bygga upp en jätteanläggning någonstans, säger Johan Ljungquist, VD på Gårdsfisk.

- Gårdsfisk har i sin modell tydligt integrerat alla tre aspekterna av hållbarhet social, ekologisk och ekonomisk. Vilket visar sig i form av lönsamma kalkyler för lantbrukare som ansluter sig säger Mikael.

Mer information:
gardsfisk.se

Kontaktinformation:

Johan Ljungquist, VD Gårdsfisk, johan@gardsfisk.se ,0723-07 69 59


Gårdsfisk har skapats som en lösning på de miljöproblem som är associerade med konventionell fiskodling (foderfiske, övergödning, sjukdomar och rymningar där det kokar ner till förstörda ekosystem). Genom ett integrerat lant- och vattenbruk och placera fisken ”utanför” ekosystemet gör Gårdsfisk det möjligt att äta fisk utan att förstöra miljön. På köpet kommer en levande landsbygd när en ny näring växer fram. LRF och Almi investerade i Gårdsfisk under 2018.

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.