LO

Ny LO-rapport : Tilltron till sjukförsäkringen minskar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:35 CEST

- Det är mycket allvarligt att nästan fyrtio procent inte känner sig trygga när det handlar om att få del av insatser vid en längre tids sjukskrivning, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist i en kommentar till rapporten "En sjukförsäkring som ger trygghet? Tron på stöd och hjälp samt rättssäkerhet vid sjukskrivning" som presenterades under Almedalsveckan.

Att stöd och hjälp finns tillhands för den som drabbas av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga borde vara en självklar del av den allmänna sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen. Ändå visar rapporten att det finns tydliga brister i människors tilltro att få stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete vid sjukskrivning.

För att sjukförsäkringen ska ge trygghet är det viktigt att människor tror på en rättssäker behandling vid sjukdom och sjukskrivning. Resultatet från den enkät LO låtit genomföra pekar tvärtom på ett sviktande förtroende för Försäkringskassans hantering av sjukskrivningsfall - varannan person saknar det förtroendet.

- Många människor känner sig väldigt otrygga. Man litar inte riktigt på sjukförsäkringen och Försäkringskassan möjligheter att ge en rättssäker behandling och möjligheter att komma tillbaka till arbetet. Jag är inte förvånad eftersom arbetslivet blivit mycket tuffare. Jag känner dessutom en stor oro för att det blir ännu tuffare i och med den kris som vi går igenom, sade Ulla Lindqvist.

- Vi har pratat i så många år om ett arbetsliv för alla men det händer så lite. Det måste bli en mycket hårdare press på arbetsgivare att göra det som åligger dem för att anpassa arbetsplatser och ge rehabilitering, underströk Ulla Lindqvist.

- Arbetsmarknadspolitikens roll får inte glömmas bort. Det krävs till exempel en yrkesinriktad utbildningssatsning. Därför vill LO ha en bred utbildningssatsning, liknande kunskapslyftet på 1990-talet.


Kontakta LOs pressjour för mer information på telefon 08-24 49 59