Sundsvalls kommun

Ny LUPP-undersökning i Sundsvall ökar ungdomars möjlighet att påverka

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 07:45 CEST

I oktober och november genomför Sundsvalls kommun ungdomsenkäten LUPP,  lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Alla ungdomar i kommunen som går i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet får svara på enkäten, som innehåller frågor som rör skolan, fritiden, samhällsfrågor, trygghet , hälsa, arbete och framtid.

LUPP-enkäten administreras av Ungdomsstyrelsen och Sundsvalls kommun har tidigare gjort enkäten 2006 och 2009. Den senaste undersökningen redovisades i skriften "En rapport om framtidens folk". 

- För Sundsvall är enkäten ett viktigt instrument för att bli bättre på att öka ungdomars möjlighet till inflytande över sin vardag och skoldag, säger ungdoms- och fritidschef Lars-Ove Johansson. Enkäterna 2006 och 2009 har lett till att Sundsvall bland annat har inrättat två tjänster som arbetar med ungdomars påverkansmöjligheter och att Unga magasinet har öppnats för äldre ungdomar i Kulturmagasinet.

Resultat från årets undersökning kommer att vara färdigt i slutet på april och kommer då att presenteras för ungdomar, tjänstemän politiker och media i Sundsvall.

Kontakt:
Lars-Ove Johansson
Telefon 060-19 19 59
Mobil 070-653 38 44