Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Ny människorättsjurist till Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 07:42 CEST

Sofia Nordenmark är nytillträdd MR-jurist för Svenska kyrkans internationella arbete.

– Mänskliga rättigheter är inte lagar. De mänskliga rättigheterna finns där för att försäkra oss alla om att blir sedda som människor och att varje människas lika värde respekteras. De lagar som stiftas och de internationella konventioner som finns är bara verktyg som ser till att vi kan kräva denna rätt, säger hon.

Sofia Nordenmark är 40 år och kommer från Stockholm. Hon har precis kommit hem till Sverige efter två år i Colombia där hon arbetat för Amerikanska staters organisations fredsmission (MAPP/OAS).

Mellan åren 2005 och 2007 arbetade Sofia på Amnesty i London som försvarare för människorättsaktivister i Latinamerika, och även påverkansarbete gentemot länder i Syd- och Mellanamerika.

Hon har också arbetat på den andinska juristkommissionen i Peru och en kort tid varit biståndschef för katolska kyrkans biståndsorganisation Caritas i Sverige.

Viktigt påverkansarbete
För Sofia blir en viktig del av Svenska kyrkans MR-arbete att påverka Sverige och EU för att utsatta människors rättigheter alltid ska finnas med när beslut fattas. Och för att deras rättigheter alltid ska synas.

– Allt arbete som vi gör måste utgår från de utsattas behov – de måste själva kunna forma och bestämma hur deras liv sak se ut. Och de måste vara delaktiga i det vi gör. Vi måste vara genomskinliga i det vi gör!

Men i detta finns en utmaning, och en styrka.

– Det finns en stor trygghet i att kyrkans arbete vilar på tron, att det vi gör bygger på ett ansvar som människor inför gud. Samtidigt som kyrkan har en lång tradition av att arbeta för att allas mänskliga rättigheter ska respekteras måste vi också titta på de brister som finns inom kyrkan. Av tradition har   kyrkan varit hierarkisk och framförallt styrts av män. Därför är det viktigt att arbeta med deltagandet internt och med gender, sådant som rör frågan om vem som har makten.

Sofia är gift, har tre barn och är Stockholmare i tredje generationen.

– Det som driver mig är arbetet för de mest utsatta i världen, essensen i kristendomen är för mig kärleken till min nästa, berättar Sofia. Det viktiga för mig är att människor har ett lika värde i grunden just enbart för att de är människor.

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.