Mittuniversitetet

Ny mätare revolutionerar papperstillverkning

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 13:23 CEST

En ny pappersmätare upptäcker kvalitetsbrister under pågående tillverkning. Det gör att eventuella brister kan åtgärdas snabbare och spillet minska. Den första mätaren finns nu installerad hos en marknadsledande kartongtillverkare och är resultatet av flera års forskning vid forskningscentret STC vid Mittuniversitetet.

Pappersmätaren Ontop mäter papperets topografi kontinuerligt medan det produceras. På så sätt kan tillverkaren snabbt åtgärda brister i kvaliteten om sådana uppstår. Tidigare har kvaliteten mätts genom stickprov och labbanalys, vilket i värsta fall inneburit mycket spill i form av färdigproducerat papper med bristande kvalitet.

– I början av projektet skulle vi undersöka om det var genomförbart, och det tog oss fem år att bevisa att det fungerar. När det sedan bestämdes att det skulle bli en produkt, tog projektet en helt annan inriktning – att ta resultaten från forskning ut till marknaden. Förhoppningen är att detta i förlängningen också ska ge tillväxt i regionen, säger Mattias O’Nils, professor i elektronik vid forskningscentret Sensible Things that Communicates, STC.

Iggesund Paperboard har redan installerat en pappersmätare, och eftersom de betraktas som ledande inom kartongtillverkning har Mattias O’Nils goda förhoppningar om att andra papperstillverkare ska följa deras exempel.

– Marknadsanalysen visar att marknaden för den här produkten har potential att vara rätt stor. Vi börjar med att fokusera på Skandinavien, men de största producenterna av papper är Kina och Kanada, säger han.

Totalt åtta år har gått sedan det första forskningsprojektet kring pappersmätaren Ontop inleddes. Förutom Mattias O’Nils består teamet bakom pappersmätaren, och numera företaget Ontop, av Anatoliy Manuilskiy, seniorforskare på STC, Jan Thim, lektor i elektronik och Anders Rådberg, affärsarkitekt. De räknar med att det nybildade företaget, vid sidan av försäljningen av pappersmätaren, i huvudsak kommer att ägna sig åt service av de sålda maskinerna.

Företag och instanser som stött utvecklandet av Ontop: FOV, Fiber Optic Valley, KK-stiftelsen, Tillväxtverket, Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, MIUN Innovation, Venture Cup, Innovationsbron, MIUN Holding, Vinnova, SCA och Iggesund.

Kontakt:
Mattias O’Nils, professor, 060-14 87 80 , 070-695 57 668, e-post: mattias.onils@miun.se