#regnbågsblod

Manifestation på socialstyrelsen: initiativet #regnbågsblod och Barbro Westerholm överlämnade namninsamling för ändrade blodgivningsregler

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2019 10:55 CEST

Igår var det på dagen 40 år sedan socialstyrelsens trappa ockuperades av en upprörd samling demonstranter som krävde att sjukdomsstämpeln på homosexuella skulle tas bort. Då var det riksdagsledamot Barbro Westerholm som var generaldirektör på socialstyrelsen och hon såg till att sjukdomsklassificeringen slopades på mindre än 6 månader. Igår stod hon återigen på samma trapp, tillsammans med anestesisjuksköterska Tobias Ström från #regnbågsblod, när de i en gemensam manifestation uppmärksammade 40-årsdagen av denna viktiga milstolpe i kampen för HBTQ+-personers fri- och rättigheter. Samtidigt belyste de att kampen är långt ifrån över då sjukdomsstämpeln och stigmatisering dessvärre lever kvar än idag, bl.a. i nuvarande föreskrifter gällande blodgivning. ”Vi kommer arbeta skyndsamt, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, så att ett förslag på sänkt karenstid kan gå ut på remiss efter årsskiftet” säger socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.Barbro Westerholm, Tobias Ström och Olivia Wigzell vid entrén till socialstyrelsen. Foto: Regnbågsblod

Idag tillämpar socialstyrelsen en försiktighetsprincip som innebär att bi- och homosexuella män måste avstå all sexuell kontakt med andra män i 12 månader för att kunna ge blod, oavsett om detta är med fast partner i en livslång och monogam relation. Det kan jämföras med motsvarande situation i ett heterosexuellt förhållande där ingen karens överhuvudtaget råder. ”Det här föråldrade regelverket visar att sjukdomsstämpeln på bi- och homosexuella män tyvärr lever kvar än idag”, menar Tobias Ström som i våras startade initiativet #regnbågsblod och fortsätter: ”Alla skulle vinna på att reglerna ändras. Med individuell riskbedömning kommer tillgången till blod för patienterna bli större och patientsäkerheten öka till följd av en mer pricksäker screening av alla potentiella blodgivare. Dessutom minskar stigmatiseringen av en redan utsatt grupp”.

I samband med gårdagens manifestation lämnades en namninsamling över till socialstyrelsens nuvarande generaldirektör Olivia Wigzell. I skrivande stund har 7946 personer skrivit under insamlingen som uppmanar till förändrade karensregler för bi- och homosexuella män baserat på ett bättre och uppdaterat kunskapsunderlag. Initiativet har fått stöd från läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i hela landet och behovet av fler blodgivare i Sverige är stort. Experter inom venhälsa och blodsjukdomar har uttalat sig kritiskt till nuvarande föreskrifter: ”Potentiella blodgivare bör screenas utifrån risktagande, inte sexuell läggning. Jag tycker att det är jätteviktigt att frågan lyfts, det handlar inte bara om behovet av blod, utan det handlar om attityder” säger Bo Hejdeman, infektionsöverläkare på Södersjukhusets venhälsa.

Tobias Ström, initiativtagare till #regnbågsblod, överlämnar namninsamlingen till socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Foto: Regnbågsblod

Efter manifestationen hölls ett möte där utredare och samordnare från socialstyrelsen svarade på frågor och gav en uppdatering kring hur arbetet för ett ändrat regelverk fortgår. ”Det är glädjande att socialstyrelsen har förstått allvaret i vårt initiativ och äntligen prioriterar frågan. Samtidigt krävs det både mod och föregångsexempel för att verkligen skapa förändring. Först när kunskapen står i centrum och föråldrade föreskrifter som den här försvinner kan vi bli kvitt sjukdomsstämpeln på riktigt”, konstaterar Tobias Ström.

För mer info och bilder, kontakta presstalesperson #regnbågsblod:

Tobias Ström, regnbagsblod@outlook.com, 076-114 76 85

Initiativet #regnbågsblod startade i april 2019 och arbetar för att ändra socialstyrelsens föreskrifter kring blodgivning, från screening av sexuell läggning till sexuellt risktagande.

https://www.facebook.com/regnbagsblod/

https://www.instagram.com/regnbagsblod/

Namnunderskrifter:https://www.skrivunder.com/regnbagsblod

Tobias Ström på trappan till socialstyrelsen. Foto: Regnbågsblod

Uppropet #regnbågsblod startade i april 2019 och arbetar för att ändra Socialstyrelsens föreskrifter kring blodgivning, från screening av sexuell läggning till sexuellt risktagande. Hur lämplig du är som blodgivare bör bedömas utifrån sexuellt risktagande - inte läggning.