ManpowerGroup

Ny Manpower Work Life:Flexiblare arbetstid kan locka fler att jobba längre

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2014 19:43 CET

Var tredje svensk i åldersgruppen 50+ kan tänka sig att skjuta upp pensioneringen om de får flexiblare arbetstider eller en möjlighet att arbeta deltid. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig att jobba kvar längre i arbetslivet, dels för den globala kompetensbristen och dels för att lösa generationsväxlingen på ett smidigt sätt. Fler arbetade år är också en förutsättning för en rimlig pension i framtiden, säger Monica Längbo, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.

Många är beredda att senarelägga pensioneringen om förutsättningarna är de rätta. Var tredje, 33 procent, av de tillfrågade i åldersgruppen över 50 är lockade att jobba längre om arbetsgivaren erbjuder en möjlighet till deltid. Ungefär lika många, 31 procent, kan tänka sig att förlänga yrkeslivet om de får flexiblare arbetstider och högre grad än i dag kan bestämma när och var arbetet utförs. Det visar en ny undersökning från Manpower Work Life.

I samma undersökning uppger 77 procent att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de vill trappa ned successivt när de blir äldre, inte gå från heltid till en pensionärstillvaro från en dag till en annan.

 – Parterna på arbetsmarknaden behöver underlätta för de anställda att jobba längre. Genom att skapa flexibla lösningar kan pensionärer fortsätta att bidra med sina kunskaper och därigenom skapa nya möjligheter både för personal och företag, säger Monica Längbo.

Fem i topp-listan: Det här kan få oss att skjuta på pensionen
1. Möjlighet att arbeta deltid: 33 procent

2. Större flexibilitet i när och var jag utförde mitt arbete: 31 procent

3. Möjlighet att arbeta periodvis: 27 procent

4. Möjlighet att få vara mentor/coach till yngre kollegor: 25 procent

5. Att bli egenföretagare och konsulta åt arbetsgivaren: 18 procent

Som svar på frågan "Vad, om något, skulle kunna göra dig mer intresserad av att skjuta på pensionen och stanna kvar i arbetslivet längre?" Frågan är ställd till anställda som är 50 år och äldre. Frågan ställts till 900 yrkesverksamma svenskar äldre än 50 år. Varje person kunde välja upp till tre alternativ.

Pressbilder:
- Monica Längbo, HR-direktör  ManpowerGroup Sverige

För mer information, kontakta gärna: Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se

Om undersökningen
Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort.


ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.