Värmdö kommun

Ny mark för småindustri och hantverk

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 15:03 CET

Älvsby industriområde utökas med ny mark för verksamheter med fokus på trygghet och funktion, samt med hänsyn till närområdets kulturella landskap, vattenskydd och bostäder. Det står klart efter att detaljplanerna för Älvsby Ängar och Älvsby Magneberg antogs av kommunfullmäktige på onsdagens möte.

Det finns ett stort behov av mark för mindre verksamheter inom kommunen. Älvsby industriområde är sedan tidigare utpekat som lämpligt för småindustri och hantverk i översiktsplanen, och är ett av få områden i Värmdö där mindre företag kan etablera verksamhet.

- Vi har nu efter många års arbete med Älvsbyplanerna äntligen antagit detaljplanerna och därmed är vi ett steg närmare att kunna erbjuda mark för flera olika verksamheter, säger Anders Gullander (FP), ordförande för kommunstyrelsens planutskott och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Kommunen kommer stå som huvudman för lokalgator och viss naturmark inom området, samt driftkostnaderna för väghållning och parkskötsel.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.