StrongPoint Sverige

Ny marknadsanpassad organisation

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2003 16:03 CEST

CashGuards ledning har fattat beslut om en omorganisation av verksamheten i Sverige. I samband med detta kommer tio personer att varslas om uppsägning.

Den nya organisationen fokuseras tydligare mot ökade marknads- och försäljningsinsatser och rationaliseringar sker främst inom vissa stabsfunktioner. Med denna organisationsförändring och kostnadsanpassning ser CashGuards ledning att företaget har goda möjligheter att åter nå lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:
Anders Eklund, VD, CashGuard, tel 073-33 222 65, anders.eklund@cashguard.se

Fakta om CashGuard
CashGuard utvecklar och marknadsför system för sluten kontanthantering som rationaliserar kassahanteringen för butik, post och bank. CashGuard-systemen ger information och kontroll över betalflöden samt skyddar mot rån och stöld. Under 2002 omsatte CashGuard 94 mkr. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.