Umeå kommun

Ny medarbetare i Umeå 2014

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:01 CET

UMEÅ KOMMUN 2006-11-21
Informationsenheten


Arbetet med Kulturhuvudstad breddas och fördjupas. Dels kommer den internationella aspekten att betonas, dels skapas mer utrymme för arbetet med förankring och kommunikation. Detta sker genom att Marit Andersson, informationschef och projektledare för kulturhuvudstad nu lämnar över stafettpinnen till Cathrin Alenskär, internationell samordnare vid kommunen.

– Mitt arbete som informationschef kräver mer tid och kraft framöver. Inom kulturhuvudstadsarbetet vill jag därför inrikta mig på kommunikationsfrågorna som är väldigt viktiga för att vi ska nå framgång, säger Marit Andersson.

Även i fortsättningen delas projektledarskapet mellan två personer. Regissören och skådespelaren Fredrik Lindegren fortsätter som tidigare på 50 procent. Cathrin Alenskär arbetar också 50 procent som projektledare vid sidan av uppdraget som internationell samordnare.

– Arbetet på hemmaplan kommer att fortsätta men vi kommer också att använda den internationella enhetens kontakter med olika aktörer och städer i Europa. Den kulturella dimensionen ska bli en del i det internationella arbetet, säger Cathrin Alenskär.

Cathrin Alenskär, som är jurist och språkpedagog i grunden, har tidigare arbetat som kanslichef för Umeåregionen. Det nya projektledareuppdraget kombinerar hon med sin nuvarande tjänst som processledare för internationella enheten vid stadsledningskontoret.

– Marit Andersson har dragit igång vår satsning på ett väldigt bra sätt och hennes engagemang har gjort syftet med kulturhuvudstadsarbetet välkänt. Nu går arbetet in i en ny fas där den internationella aspekten betonas. Cathrin Alenskär är därför ett självklart val att ta över, säger stadsdirektör Jan Björinge.

För mer information kontakta:
Jan Björinge
Stadsdirektör
070-397 05 45
jan.bjoringe@umea.se

Cathrin Alenskär
Projektledare Kulturhuvudstad 2014
Internationell samordnare
070-370 55 73
cathrin.alenskär@umea.se

Fredrik Lindegren
070-594 63 83
fredrikl@umea.se

Marit Andersson
070-6081248
marit.andersson@umea.se