Seco Tools AB

Ny medlem av koncernledningen i Seco Tools

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 14:01 CET

Pavel Hajman, 41, har utsetts till direktör och medlem av koncernledningen i Seco Tools med ansvar för affärsutveckling och förvärvsfrågor. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2007. Pavel Hajman innehar för närvarande positionen som Regionchef för Central- och Östeuropa, vilken han kommer att bibehålla parallellt med den nya rollen.

Pavel Hajman har en lång och meriterande bakgrund inom Seco Tools-koncernen, inklu-derande roller som Logistikchef och Vice VD för Seco Tools dotterbolag Pramet Tools i Tjeckien.


Fagersta den 26 februari 2007

SECO TOOLS AB; (publ)


För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel 070-226 87 87, alternativt Patrik Johnson, CFO, tel 070-397 50 30.
E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations &
Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.