Förbundet S:t Lukas

Ny medlemstidning med helhetssyn

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 11:36 CEST

Förbundet S:t Lukas har sedan starten 1939 informerat medlemmar och anställda om verksamheten genom en enkel brevform. Under våren 2010 tog förbundsstyrelsen beslut om att ge ut en mer läsvänlig medlemstidning, nu i september breddar vi läsgrupperna ytterligare till våra kunder och alla intresserade av personlig utveckling i privatlivet och på jobbet.

Direktor Anders Persson är glad över det positiva gensvar han mött inom förbundet.

-          Våra legitimerade psykoterapeuter har alltid värnat om att ge de existentiella frågorna utrymme i det professionella samtalet. I dag handlar psykoterapifrågor ofta om manualisering och medicinering, vi vill med vår nya tidning spegla en helhetssyn på livsfrågor, där personlig utveckling, psykoterapi och existentiella frågor går hand i hand, berättar direktor Anders Persson.

Den 20 september kommer det nya höstnumret ut, innehållsmässigt rymmer numret artiklar om chefshandledning, unga vuxna på nätet, årstidsrelaterad nedstämdhet, sexualbrottsdömda män, positiv psykologi, själavård, naturens läkande kraft och om filmen som den fattiges terapi. Redaktör för tidningen är förbundets kommunikatör Lena Bergquist, tidigare pressansvarig på Svenska kyrkan, Västerås stift.

Flera av ovanstående ämnen i tidningen Sankt Lukas är även programpunkter på S:t Lukas utbildningsdagar i Stockholm den 19-20 september. Konferensen S:t Lukasdagarna välkomnar alla som är intresserade av psykologi, socialt arbete och existentiella frågor. Läs mer om utbildningsdagarna på www.sanktlukas.se.

För mer information och kommentarer kontakta gärna förbundets direktor och ansvarig utgivare Anders Persson, tel 070-676 03 81, anders.persson@sanktlukas.se

S:t Lukasdagarna är återkommande utbildningsdagar för alla som arbetar med frågor som ryms inom områden som psykologi, socialt arbete, existentiella frågor och själavård.

Förbundet S:t Lukas har 40 mottagningar över hela landet som erbjuder psykoterapi, stödsamtal och handledning för chefer och arbetslag. Vi har små och stora företag och organisationer som kunder samt tusentals enskilda konfidenter varje år. S:t Lukas föreningar med sina medlemmar erbjuder föredrag och offentliga samtal om personlig utveckling och samhällsutveckling med människan som en helhet i centrum.

www.sanktlukas.se

Förbundet S:t Lukas omfattar ett fyrtiotal psykoterapimottagningar och ett trettiotal ideella föreningar i hela Sverige. S:t Lukas erbjuder psykoterapi och handledning samt flera typer av tjänster för företag och organisationer. Vi erbjuder även en anpassad helhetslösning för krisstöd till chefer och hela arbetslag samt telefonjour. Våra ideella föreningar erbjuder föreläsningar och möten – alltid med människan i centrum. Förbundet S:t Lukas har arbetat med dessa frågor sedan 1939. Anders Persson är direktor i förbundet S:t Lukas och Leni Björklund är ordförande.