Zander & Ingeström AB

Ny membranpump sänker tryckluftsanvändningen för industrier med 50 procent

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:30 CEST

- Att tryckluftsdrivna pumpar drar mycket energi har länge varit ett ett känt faktum för många industrier. Därför är den nya membranpumpsserien en av de största och viktigaste innovationerna för pumpmarknaden på många år. Det menar Anders Englund, pumpspecialist på Zander & Ingeström.

Med en ny unik metod för energibesparing kan industrin minska sitt behov av tryckluft för membranpumpar till hälften.  – Vi räknar med att våra kunder, som i det här fallet främst finns inom den kemiska industrin och allmän industrin, kan minska sina energikostnader med tiotusentals kronor varje år. Och en minskad energianvändning brukar betyda en mindre belastning på miljön fortsätter Anders.

Ytterligare positiva effekter med tekniken är att den minskar belastningen på kompressorerna en hel del, vilket innebär att fler pumpar kan drivas med samma kompressor. Även arbetsmiljön kan få ett lyft då ljudnivån kan sänkas med mellan åtta och tio procent. Och det bästa av allt: AirVantageTM behöver inte någon manuell inställning eller övervakning när och om uppgiften förändras. Pumpen justerar in driften automatiskt i händelse av att pumpuppgiften förändras, exempelvis vid en förändrad viskositet eller uppfodringshöjd.

Tryckluft som drivmedel enda alternativet i explosiva miljöer

En naturlig applikation för tryckluftsdrivna membranpumpar är ofta i så kallade explosiva miljöer. Där är just avsaknaden av en elmotor en viktig komponent vid pumpvalet. Ett exempel på sådan miljö är färgindustrin.

Rätt pump på rätt plats sedan 1898. Zander & Ingeström är ett av Nordens ledande företag inom värmeteknik och pump- och flödesteknik. Vi strävar efter att vara den svenska industrins bästa alternativ, vid val av produkter och processer. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och erbjuder hög teknisk kompetens.