Karolinska Institutet, KI

Ny metod att tidigt se om cancertumörer svarar på behandling

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 15:45 CEST

Med spektroskopi, en undersökning som kan utföras med vanlig magnetkamera, går det att upptäcka om cellgiftsbehandling biter på cancertumörer redan innan tumörens storlek har påverkats. Detta har en forskargrupp vid Karolinska Institutet, verksam på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, kommit fram till. Resultaten publiceras i veckans nummer av den internationellt ansedda medicinska tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

–De här resultaten kan vara betydelsefulla. Idag behandlas barn med cancertumörer ofta i flera veckor eller månader innan vi säkert kan säga om behandlingen biter eller inte. Med en tidigare utvärdering skulle våra chanser att skräddarsy behandlingen för det enskilda barnet öka. Vi skulle också tidigare kunna förstå om nya mediciner har önskad effekt på en viss sjukdom. Det återstår dock att se om spektroskopi-metoden ger oss dessa möjligheter, säger Magnus Lindskog, doktorand på Karolinska Institutet och studiens huvudförfattare.

Forskarlaget, som leds av barncancerforskaren Per Kogner, undersökte både odlade cancerceller och tumörer i experimentella modeller av den svårbotade barncancern neuroblastom. Tack vare spektroskopi kunde man redan efter några dagars behandling med cellgifter skilja ut de tumörer som var känsliga för behandlingen från dem som var resistenta, motståndskraftiga mot behandlingen.

Med spektroskopi mäts den kemiska ämnesomsättningen i en cancertumör, särskilt innehållet av vissa fetter. I tumörer som krymper av cellgiftsbehandlingen förändras fettsammansättningen och ger upphov till ett typiskt ”kemiskt fingeravtryck” som tidigt kan fångas upp med magnetkameran. Genom datorbearbetning av signalen får man en kurva över de kemiska ämnena i tumören. I neuroblastom som är motståndskraftiga mot cellgifter uteblir förändringen av det ”kemiska fingeravtrycket”.

För att pröva om spektroskopi kan vara användbar för att utvärdera behandling hos cancersjuka barn, har forskarlaget i samarbete med röntgenläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus nu startat en patientstudie. I denna undersöks barn med neuroblastom och andra cancertumörer med den nya metoden i magnetkameran. Forskningen stöds av Barncancerfonden.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lindskog, doktorand vid Karolinska Institutet, tel 070-5390069, mail: Magnus.Lindskog@kbh.ki.se eller Per Kogner, Med Dr vid Karolinska Institutet tel 070-5713907, mail: Per.Kogner@kbh.ki.se