Botkyrka kommun

Ny metod för att etablera personer med Asperger på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 10:20 CET

Idag anordnar Botkyrka kommun i samarbete med Autism- och Asperger-förbundet en konferens för att presentera en ny metod som inventerar, kartlägger och dokumenterar kompetens, styrkor och svagheter hos högfungerande vuxna med diagnosen Aspergers syndrom. Syftet är att metoden ska skapa nya möjligheter för dessa personer att etablera sig på arbetsmarknaden.

 - Arbetsmarknaden måste ta tillvara på alla resurser som vårt samhälle erbjuder. Många personer med Aspergers syndrom har varken arbete eller sysselsättning. En ibland bristande kartläggning av personernas förutsättningar och behov av anpassningar gör att många ”bollas” mellan olika myndigheter och åtgärder för att till slut hamna ”mellan stolarna”, säger Sanna Wahanta, projektledare i Botkyrka kommun.

Med konferensdagen vill arrangörerna inspirera och förmedla kunskap om hur personer med Aspergers syndrom kan få och behålla ett arbete. Under dagen lyfts olika möjligheter upp och projektets olika aktörer kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Genom projektets samarbetspartners och inspirerande föreläsare ges en inblick i hur modellen fungerar och hur den kan användas för att uppnå goda resultat

 - Genom valideringsprocessen, som metoden heter, gör vi deltagaren medveten om sina styrkor och svagheter och får en bild av sin kompetens i relation till ett visst yrke. Olika strategier och stöd som utarbetas under processen ökar förutsättningarna att hantera svårigheter som kan uppstå i arbetslivet. avslutar Sanna Wahanta.

Projektet har möjliggjorts genom ekonomiska och personella insatser av Botkyrka kommun, Autism- och Asperger-förbundet samt Allmänna Arvsfonden.

För mer information kontakta gärna
Sanna Wahanta, projektledare
0761 – 15 01 76, sanna.persson-wahanta@botkyrka.se

Mer information: www.botkyrka.se/validering

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 80 000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.

botkyrka.se