Andelsägarbolaget M2 AB

Ny metod för bostadsägande möjliggör för hyresgäster i Eskilstuna att äga sitt boende utan ombildning till bostadsrätt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2012 13:00 CET

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har beslutat att erbjuda hyresgäster den nya upplåtelseformen Andelsägarmetoden. Metoden gör det möjligt för hyresgäster att köpa sin bostad utan ombildning till bostadsrätt och där nuvarande fastighetsägare, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, är kvar som huvudägare och förvaltare.


Som framgått av tidigare pressinformation har Botkyrkabyggen, som är det kommunala bostadsbolaget i Botkyrka, beslutat att välja Andelsägarmetoden. Nu har även styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB beslutat att pröva den nya ägarformen genom att medverka i ett referensprojekt under 2012.

–Andelsägarmetoden ger oss möjlighet att skapa ägarinslag och en blandning av upplåtelseformer inom vårt befintliga fastighetsbestånd och ger dessutom våra hyresgäster en möjlighet till bostadskarriär utan att behöva flytta från området. Det ligger helt i linje med våra ägardirektiv därför tycker vi det är intressant att pröva Andelsägarmetoden, säger Birgitta Eriksson, ordförande Kommunfastigheter.


Flera undersökningar bland hyresgäster visar att det ofta är mellan 20 och 40 procent som spontant har intresse av att äga sin lägenhet. Hittills har inte denna grupp kunnat köpa sin bostad om inte nödvändig majoritet för bostadsrättsbildning uppnåtts i fastigheten. Nu är detta möjligt utan ombildning till bostadsrätt och med fortsatt långsiktig förvaltning och ägande av den ursprungliga fastighetsägaren.


Andelsägarmetoden bygger på att hyresgäster som vill äga sitt boende blir delägare i hela fastigheten och får genom standardiserade avtal med övriga delägare rätt att disponera just sin lägenhet. Den som köper en Andelsägarlägenhet tar sedan ansvar för sin lägenhets inre underhåll på samma sätt som i en bostadsrättslägenhet. Alla fastighetsdelar utanför lägenheten förvaltas av den ursprunglige fastighetsägaren och regleras helt genom Andelsägarmetodens standardavtal. Köparna av Andelsägarlägenheter upphör som hyresgäster och betalar istället för hyra en förvaltningskostnad till den ursprunglige fastighetsägaren.


–Vi har nu en bra metod som passar fastighetsägare och hyresgäster i områden där man önskar en blandning av ägda och hyrda bostäder men där bostadsrättens majoritetskrav, samt hög egen insats kan göra det svårt att ombilda till bostadsrätt. Eskilstuna är ett sådant område och det skall bli mycket spännande att etablera Andelsägarmetoden även här, säger Henrik Friman, VD för Andelsägarbolaget M2 AB.


Lägre månadskostnad
Köpet av en Andelsägarlägenhet kräver normalt en låg egen insats och köparen löser resterande finansiering genom belåning mot säkerheter i fastigheten (sk. Andelslån). Den egna insatsen vid första köpet kan vara ca 15 000 – 30 000 kr. Den sammantagna boendekostnaden (lånekostnad samt förvaltningskostnad) blir normalt lägre än nuvarande hyra beroende på att köparen tar över ansvaret för sin lägenhets inre underhåll. En Andelsägarlägenhet kan, likt en bostadsrätt, sedan säljas på den öppna marknaden.


Metoden har under många år utvecklats av Bruno Isaksson, ordförande och grundare av Andelsägarbolaget.


–En viktig fördel med Andelsägarmetoden är att de hyresgäster som inte vill äga sin bostad kvarstår som hyresgäster precis som tidigare och med samma förvaltare. Detta är något som varit viktigt för oss när vi utvecklat Andelsägarmetoden eftersom vi sett flera ombildningar till bostadsrätt där kvarvarande hyresgäster fått en försämrad situation. Här kan man verkligen säga att den hyresgäst som väljer fortsatt hyresboende gjort ett aktivt förstahandsval och att Andelsägarmetoden därför till och med kan stärka hyresrätten, säger Bruno Isaksson.


Under våren 2012 kommer de första hushållen i valt referensområde i Eskilstuna att erbjudas möjligheten att köpa sin bostad med användande av Andelsägarmetoden.


–Vi kommer nu att välja ut en lämplig fastighet där det också finns ett intresse bland de boende att äga sin bostad. Vi räknar med att det är ca 25 procent av de boende i den utvalda fastigheten som kommer att köpa sin bostad som Andelsägarlägenhet. Genom Andelsägarmetoden är vi kvar som långsiktig part i området och fastigheten och kan tillsammans med de boende, såväl hyresgäster som Andelsägarlägenhetsägarna, utveckla och stärka våra bostadsområden, säger Hans-Georg Wahlberg, VD på Kommunfastigheter.

Exempelkalkyl för köp av Andelsägarlägenhet finns i bifogad pdf.


Om Eskilstuna Kommunfastigheter
Kommunfastigheter äger ca 5 800 lägenheter, 150 000 kvm industrilokaler och förvaltar ca 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler. Bolaget har ca 350 anställda och omsatte 2010 drygt 1 miljard kr. Kommunfastigheter ägs av Eskilstuna kommun.


Vid frågor, kontakta:
Birgitta Eriksson, ordförande för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, 070-213 26 30

Henrik Friman, VD för Andelsägarbolaget M2 AB, 0708 – 14 47 60

Mer information och bilder finns även att hämta på www.andelsägarbolaget.se

Metod Andelsägarlägenheter med Grundandel/Förvaltningslösning (Andelsägarmetoden) är skyddat av upphovsrätt. Rätten till Andelsägarmetoden för bostadsfastigheter i Sverige ägs av Andelsägarbolaget M2 AB (556784-0219). Andelsägarbolaget M2 AB ägs av Bruno Isaksson och Henrik Friman via bolag.

Andelsägarmetoden

I flera av Sveriges större kommuner har fastighetsägare intresse av att ge möjlighet till hyresgäster att kunna äga sitt boende utan att behöva flytta. Att möjliggöra blandad upplåtelseform skapar förutsättningar för mindre omflyttning och ökat engagemang. Den enda möjligheten har hittills varit att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter. Eftersom detta kräver minst 2/3 majoritet är det, framförallt i ytterområden, sällan möjligt att uppnå nödvändig majoritet. Trots att en betydande del av hyresgästerna i dessa områden vill äga sitt boende förblir oftast fastigheterna rena hyresfastigheter. Andelsägarbolaget gör det möjligt att på ett tryggt och långsiktigt sätt skapa ägarinslag i befintliga hyresfastigheter utan bostadsrättens majoritetskrav.