Länsstyrelsen i Jämtlands län

Ny metod för landsbygdsutveckling

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:55 CET

Med lokal kunskap, lokalt engagemang och pengar från Landsbygdsprogrammet ska landsbygden utvecklas. Nu ordnas en stor träff för allmänhet, föreningar, företag, organisationer, kommuner och massmedia, för att alla ska få kunskap om möjligheterna som öppnar sig i och med Leadermetoden.


Informationsmöte om Leadermetoden
tisdagen den 6 februari klockan 15.00-19.00
på Storsjöteatern i Östersund

Medverkar gör:
Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Glesbygdsverket och Svenska Leadernätverket.

Leader är en fransk förkortning som på svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. Metoden har prövats i Sverige sedan 1995 och genomförs nu över hela Sverige som en del av Landsbygdsprogrammet. (www.sjv.se)

Annie Drottberger är Leadersamordnare på Länsstyrelsen:
– Nu skapas en unik möjlighet för utveckling i bygderna, genom engagemang från lokala aktionsgrupper.
En lokal aktionsgrupp kan bildas av människor inom ett geografiskt begränsat område med liknade frågeställningar att lösa. Aktionsgruppen ska ha representanter från ideella föreningar, företag och offentlig sektor.
– Tillsammans kan gruppen lösa gemensamma problem och utveckla bygden genom olika projekt, säger Annie Drottberger.

Kjell Steen är ansvarig för Landsbygdsprogrammets genomförande i länet:
– Ambitionen är att hela länet ska täckas av olika Leaderområden. Det finns pengar till projekt. 18 miljoner kronor per år är avsatta i länet för detta.

För mer information kontakta:
Annie Drottberger, Leadersamordnare på Länsstyrelsen i Jämtlands län
063-14 60 75, 0705-71 97 48, annie.drottberger@z.lst.se