Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ny metod för snabbare behandling av hudcancer belönades med Kvalitetspris

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 07:00 CET


Väntetiden till behandling för patienter med hudcancer kan kortas med upp till en månad. Det är resultatet när smartphones har använts i ett världsunikt projekt inom sjukvården i Västra Götalandsregionen. Nu har projektet, i tävlan med drygt 50 andra, vunnit Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetspris. 

Den 5-6 mars genomförde Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, de årliga Kvalitetsdagarna. Under två dagar träffas flera hundra av sjukhusets medarbetare för att få inspiration och kunskap samt delge varandra de framgångsrika förbättringsarbeten som pågår runt om på sjukhuset. Dagarnas höjdpunkt är utdelandet av Kvalitetspriset, vilket i år går till hudmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I samarbete med 20 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och Skaraborgs sjukhus (SkaS) har hudmottagningen testat en ny form av remittering. Metoden heter mobil teledermatoskopi och innebär att distriktsläkaren på vårdcentralen tar bilder på patientens hudförändring med hjälp av en smartphone. Denna har utrustats med ett dermatoskop, en sorts mikroskop som används för att kontrollera hudförändringar. Bilderna skickas sedan som en digital remiss via en applikation på mobiltelefonen till hudmottagningarna vid sjukhusen.

Nästa alla remisser besvaras inom 24 timmar av någon av sjukhusens hudspecialister, medelsvarstiden är fyra timmar. Detta kan jämföras med fyra-fem dagar för pappersremiss. Tack vare bilderna kan man boka in en operationstid för patienten direkt, utan det förstabesök som krävs vid pappersremisser. Dessutom innebär den nya tekniken ett lärande för distriktsläkaren som tidigare fått feedback på sin remiss först flera månader senare. 

- På hudmottagningen har vi fått en bättre prioritering bland remisserna och antalet förstabesök av patienter som inte har hudcancer har minskat, säger Eva Johansson, specialistläkare inom Hud på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Ekonomiskt minskar detta kostnaderna, både för sjukskrivningar och sjukresor men också för onödiga läkarbesök. 

Behandling dubbelt så snabbt
Resultaten från projektet visar att metoden kortar väntetiden ordentligt för patienterna:

Tiden till operation för patienter med malignt melanom har i genomsnitt minskat från 46 dagar till 14 daga

Patienter med förstadier till malignt melanom har fått väntetiden till behandling kortad från 65 dagar till 15 dagar

Skivepitelcancer har kunnat omhändertas på ungefär halva tidenDet är precis vad förhoppningarna var på Hudmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi har länge letat efter ett enkelt sätt att överföra bilder tillsammans med remissen och tänkt att det skulle kunna korta handläggningstiderna betydligt. Men det har tidigare varit för krångligt för att fungera i vardagen, säger Eva Johansson.

- All hudcancer kan botas om patienten får diagnos och behandling i god tid. Om  teledermatoskopiremiss införs som rutin blir vården betydligt snabbare och effektivare. 

För mer information läs om Mobil teledermaskopi- bättre prioritering av misstänkta hudtumörer i Abstractsamlingen sid 29

Kontaktpersoner:
John Paoli, projektledare och specialistläkare inom Hud, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
tel. 031-342 11 11, 0730 -404044. e-post: john.paoli@vgregion.se

Eva Johansson, specialistläkare inom Hud, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
tel. 031-342 94 15, 0702-76 86 95, e-post: eva.maria.johansson@vgregion.se


Övriga priser under Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdagar 2013
Hedersomnämnande Kvalitetspriset
Hematuritelefonen – snabb handläggning vid makrohematur,
Abstractsamlingen, sid 18

E-hälsa med ökad patientmedverkan och egenkontroll,
Abstractsamlingen, sid 9

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.