U&We

Ny metod ska göra företag kemikaliesmarta

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 14:20 CET

Företag inom handel och tillverkning behöver rimliga möjligheter att hantera det växande och komplexa hotet från tusentals kemikalier i produkter som konsumenterna exponeras för. Därför lanseras nu en ny metod, Toxic Footprint, som ska hjälpa företag att kartlägga, prioritera och åtgärda sina egna giftiga fotavtryck.

Bakom metoden står Kemikalieinspektionens f.d. generaldirektör Ethel Forsberg och konsultföretaget U&W [you&we] där hon numera är verksam.

– Lagstiftningen och politiken på det här området räcker inte på långa vägar. Det behövs mer marknads- och konsumentdriven minskning av farliga kemikalier, precis som inom klimatområdet. Farliga kemikalier är en svåröverskådlig, mycket stor, tickande bomb som ständigt växer, med allvarliga konsekvenser idag och potentiellt katastrofala följder i framtiden, säger Ethel Forsberg.

– Ett av de stora hindren mot minskad spridning av farliga ämnen är att de flesta företag saknar verktyg och kunskaper för att kunna se hela sitt giftiga fotavtryck och prioritera rätt åtgärder. Det leder till att man gör för lite eller ingenting. Det här kan ambitiösa företag istället vända till ett positivt och offensivt arbete som ger klara marknadsfördelar.

Toxic Footprint är en metod som i flera steg leder fram till en genomförbar, vetenskapligt och strategiskt grundad handlingsplan. I första steget kartläggs hela flödet av giftiga kemikalier för ett företag, ett produktområde eller en produkt. Därefter klassas de olika avtrycken på flera sätt, bland annat efter olika typer av påverkan som akut, kronisk, ackumulerbarhet, långsiktig toxicitet, nedbrytning, hormonstörning, cocktailrisker med mera. Avtrycken klassas också efter var i produktlivscykeln de uppstår, alltifrån råvaruproduktion till användning och avfall och inte minst efter affärsmässiga kriterier.

Efter kartläggningen och klassningen utarbetas en strategi och handlingsplan för hur företaget gradvis kan minska sina avtryck, med det viktigaste först. Det kan handla om att byta ut ämnen, produkter eller processer, kriterier för produktutveckling, design och val av leverantörer. De olika stegen i Toxic Footprint är också utformade för att ge företagen och medarbetare i nyckelpositioner ökade kunskaper, så att utvecklingen drivs vidare på ett motivationsskapande och välförankrat sätt.

Toxic Footprint är avsett för både stora och små företag inom varutillverkning och handel.

– Företag som säljer varor till konsumentledet, exempelvis butikskedjor, har ofta minst kontroll på sina giftiga fotavtryck, och samtidigt stora marknadsfördelar att vinna på att ha en genomtänkt strategi för detta, menar Ethel Forsberg.

Det finns idag omkring 130.000 kemikalier ute på marknaden och det behövs bättre verktyg för företagen att identifiera och hantera de strategiska kemikaliefrågorna i sina verksamheter. FN har utlyst 2011 som Kemins år och mycket talar för att de här frågorna får ökad uppmärksamhet framöver.

 

Toxic Footprint presenteras närmare vid ett lunchseminarium fredag 18 februari kl 12.00 hos U&W [you&we], Vikingagatan 28, Stockholm.  Media är välkomna. Anmäl gärna intresse i förväg via uwab@uwab.se.

 

För mer information:

Ethel Forsberg, konsult och processledare, U&W [you&we] 08-34 65 65, 070-856 41 00, ethel.forsberg@uwab.se

Peter Wrenfelt, presskontakt och partner, U&W [you&we] 08-34 65 65, 0702-855 33 66, peter.wrenfelt@uwab.se

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att ekonomisk lönsamhet och hållbart företagande går hand i hand. U&W [you&we] är ett av de ledande företagen när det gäller att erbjuda klimattjänster och kompensation och först att erbjuda Toxic Footprint.

U&W [you&we] - Catalyst for Good Business                www.uwab.se