Trafikverket

Ny metod vid vägarbeten sparar tid och förbättrar arbetsmiljön

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 09:55 CET

Trafikverket har utarbetat en ny metod för omledning av trafik vid väg- och beläggningsarbeten. Den så kallade dubbellotsmetoden går ut på att vid längre sträckor av vägarbeten leda fram den mötande trafiken samtidigt i båda färdriktningarna. Försök har gjorts under året på olika platser i landet med positivt resultat.

Den nya dubbellotsmetoden tar hjälp av bilburna trafiklotsar som leder trafiken förbi vägarbetsplatsen via en mötesplats där bilkolonnerna från båda håll kan mötas mitt på sträckan. De positiva effekterna med den nya metoden för längre beläggningsintervaller är bland andra att:

  • Totaltiden för väg- och beläggningsarbetet kortas
  • Riskerna för oskyddad personal och trafikstörningar minskar
  • Kvaliteten på beläggningsarbeten förbättras
  • Kortare kötider

Den längsta sträckan där dubbellotsmetoden testats är sex kilometer, vilket är den maximala sträckan för att det praktiskt ska vara genomförbart. Redan nästa år räknar man med att börja använda metoden fullt ut. Trafikverket rekommenderar att dubbellotsperioden används på:

  • Maximalt sex kilometer avstängd sträcka vid högst 2 000 fordon per dygn i snitt per år
  • Maximalt vid högst 3 000 fordon per dygn
  • Maximalt 5 000 fordon per dygn på 2+1-vägar

För mer information kontakta:
Ulf Danielsson, Trafikverket, trafikmiljöenheten i Borlänge, 0243-753 61
Bengt Wikberg, Trafikverket, trafikmiljöenheten i Borlänge, 0243-750 48
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.