MyBike Scandinavia AB

Ny miljösmart tjänst sänker företagens kostnader för tjänsteresor

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:08 CEST

Företag i storstäder lägger idag stora resurser i form av tid och pengar på sina tjänsteresor.
Idag förrättas närmare 300 miljoner tjänsteresor årligen av svenska företag, majoriteten av dem görs med bil och ca 60 procent är kortare än 10 km.
Och trots att det i storstäderna finns effektiva alternativ till egen bil eller taxi på tjänsteresan så är få företag medvetna om dessa. Eller så känner man till dem, men ser inte hur man effektivt ska kunna nyttja dessa alternativ.
Exempelvis har företag i Stockholm, med SL Företagsbiljett, tillgång till Europas mest effektiva kollektivtrafiknät under ett helt år. Och det går att bli ännu mer effektiv.

Från och med våren 2009 erbjuds organisationer och företag runt om i landet att hyra eller köpa hopfällbara cyklar som får tas ombord på såväl bussar som på tunnelbana och pendeltåg, oavsett om det är rusningstrafik eller ej och på samtliga stationer. Genom kombinationen hyres- och serviceavtal får företagen och dess anställda säkra och funktionella transportmedel samtidigt som det innebär en möjlighet att utnyttja tiden effektivare. Företagen kan väsentligt minska sin miljöbelastning och samtidigt satsa på personalens hälsa, vinster som direkt går att läsa av i resultaträkningen.

"Cyklarna är godkända för att användas i kollektivtrafiken och på
SJ:s tåg förutsatt att de viks ihop och att man lägger ettskyddsöverdrag på dem"
säger Tord Olsson, en av MyBike Scandinavia AB:s grundare och fortsätter: "Att kombinera cykel med kollektivtrafiken ger företagen direkta kostnadsbesparingar jämfört med bilen då kostnader för parkering, bränsle, service samt biltullar försvinner. Besparingarna blir än större om man väger in tidsvinsterna."

Tjänstebilsföretaget Ynnor har beräknat den årliga kostnaden för en tjänstebil till ca 80 000 kronor per år. Och då tillkommer kostnaderna för att ha personal som sitter fast i bilköer eller som letar parkeringsplatser.

Tord Olsson ser även möjligheter för företag att stärka sitt anseende som arbetsgivare genom att erbjuda sina anställda denna typ av cyklar.
"För privatpersoner är pendlingen till och från jobbet en vanlig
tidstjuv, genom kombinationen hopfällbar cykel och kollektivtrafik kan restiden normalt kortas ner betydligt"
säger Tord "och det är ju bra, både för den anställde och arbetsgivaren.".


Kontaktperson: Tord Olsson, 070-201 14 30, tord@mybike.se
För mer information och bilder, se: www.mybike.se

Fakta om MyBike och produkterna:
MyBike Scandinavia AB erbjuder, som första företag i Sverige,
organisationer och företag möjlighet att hyra hopfällbara cyklar av
olika modeller där kvalitet, säkerhet, form och funktion är ledorden.
Cykelmodellerna finns i flera olika viktklasser och med olika antal
växlar, till dem finns ett brett utbud av smarta tillbehör för att göra resandet så bekvämt, tryggt och effektivt som möjligt. MyBike AB startades 2008 med syftet att skapa effektiva och hållbara transporter på den svenska marknaden.

Cyklarna är av märket Dahon, där kvalitet, design och goda
cykelegenskaper förenats på ett sätt som ingen annan lyckats med. Dahon startades i slutet av 70-talet då dess grundare Dr David Hon hade ambitionen att göra något åt beroendet av olja då oljekrisen härjade som värst. Idag är Dahon världens största tillverkare av hopfällbara cyklar och samtidigt den aktör som satsar mest på utveckling av nya modeller och på innovativa lösningar.

De två grundarna, Tord Olsson och Mats Nyström, har båda tidigare arbetat med hållbart och effektivt resande och länge funderat över hur man hittar smarta sätt att resa som samtidigt verkligen fungerar i praktiken, både privat och i företagen. Erbjudandet är en viktig del i detta viktiga och roliga arbete.