Ekoligens

Ny miljövänlig klädgalge lyfter fram Lindex sommarkollektion

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 09:15 CEST

Specialdesignad klädgalge i stor satsning kring hållbart mode. I Lindex sommarkampanj visas en unik återvinningsbar klädgalge i skylt­fönstret. Av återvunnet papper har den svenskproducerade EcoligentPaper™ klädgalgen tagits fram och designats av Lindex tillsammans med Ekoligens AB. Galgarna är ett led i Lindex hållbarhetsarbete och visas för första gången upp i den pågående Holiday-kampanjen.
 

På Lindex arbetar vi med hållbarhet som en del av den dagliga verksamheten, och vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människor och miljö. Därför är vi särskilt glada över att vi har inlett ett samarbete med Ekoligens AB, där vi använder oss av deras helt miljövänliga och återvinningsbara galgar i vår skyltkommunikation! Att galgarna är producerade i Sverige innebär minskade transporter för oss, vilket vi ser som mycket positivt, säger Linda Skogsberg, Sustainability Communications Coordinator på Lindex.

En ekologisk, ekonomisk och intelligent klädgalge, EcoligentPaper™

Ekoligens AB arbetar för innovativa produkter och material med en hållbar ekologisk och ekonomisk affärsnytta. Den svenskproducerade klädgalgen är ett bevis på att företag genom materialskifte kan skapa en stark varumärkeskommunikatör.

Vi tycker att det är fantastiskt spännande att Lindex, som en av de största aktörerna i branschen, kommunicerar sin medvetenhet genom våra galgar. Efterfrågan på hållbara alternativa material och produkter ökar alltmer. Vill man dessutom använda galgen, och dess material, som en del av sin kommunikation är det för oss en självklarhet med ett svenskproducerat material för att kunna verifiera materialets ursprung och säkerställa en så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Patrik Enbacka, VD på Ekoligens AB.

EcoligentPaper™ galgen har ett produktionsled som genomsyras av ett starkt miljöfokus med kontroll i hela livscykeln. Galgen återvinns via pappersretur och kommer i höst att även finnas tillgänglig i konsumentled.

För mer information vänligen kontakta: 

Patrik Enbacka, VD på Ekoligens AB, tel 070-610 29 08, patrik@ekoligens.se

Linda Skogsberg, Sustainability Communications Coordinator på Lindex, tel 031-739 50 00, linda.skogsberg@lindex.com


Ekoligens AB arbetar för att bistå i produkt- och affärsutveckling samt kommersialisering av miljömässigt hållbarare alternativ till dagens användning av material och produkter med hög miljöpåverkan, för att därigenom stärka och förankra varumärkens "sustainability value". www.ekoligens.se