Karl Deutsch Nordiska AB

Ny mobil OES spektrometer för optisk materialanalys

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 10:55 CET

Bruker Q4 Mobil är en kompakt, lätt, optisk gnistspektrometer för en rad olika applikationer inom metallsortering, PMI (Positiv Material Identifiering) mm och lämpar sig för industribruk såväl som fältbruk. Q4 Mobil har ett integrerat batteri och kan användas där tillgång till ström saknas. Instrumentet styrs från en "Toutch-panel" där resultatet även visas i en display direkt på mätproben. En rad olika metallegeringar kan analyseras inom endast ett fåtal sekunder. Även ämnen som kol, svavel och kväve kan detekteras med hög noggrannhet.

Speciellt för Bruker Q4 Mobil:

  • Pantenterad CCD optik med unik upplösning och termisk stabilitet
  • Lättanvänd "toutchscreen" och inbyggd display på mätproben
  • Flexibel och lätt kabel till mätproben
  • Termiskt stabil, ingen uppvärmningstid behövs
  • Kombinerad båg/gnist pistolhandtag med adapter
  • UV mätprobe med hög upplösning för ämnen som C, P, S, N, Sn, As, B m

För ytterligare information kontakta oss på 021-35 70 00