Hälsans nya verktyg

Ny mobilapp flyttar vårdcentralen hem till patienten – utvecklad av linköpingsföretag

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 08:00 CET

I början av nästa år kan den finnas på marknaden – mobilapplikationen som gör att man slipper besöka vårdcentralen. Det kan handla om patienter med funktionshinder eller distriktssköterskor som åker på patientbesök. Genom tillgång till journalinformation, läkemedelslistor och provsvar i mobilen slipper distriktssköterskan åka förbi vårdcentralen och hämta denna information. Appen är utvecklad av linköpingsföretaget HOW Solutions som nu har fått ett stöd på 300 000 kronor från Hälsans nya verktyg för att kunna lansera den i maj.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en tjänst för sammanhållen journalföring där behörig vård- och omsorgspersonal med patientens samtycke kan ta del av viktig patientinformation som registreras hos landsting, kommuner och privata vårdgivare.

– Genom dialog med kommuner och landsting har det visat sig att det finns ett stort behov av att kunna komma åt NPÖ från mobiltelefonen. Den mobilapplikation vi utvecklar höjer patientsäkerheten, höjer kvaliteten och effektiviteten i vården men ger även skydd till patientintegritet och följer lagstiftningen enligt personuppgiftslagen och patientdatalagen, säger Lennart Holeby, projektledare på HOW Solutions.

I utvecklingsarbetet har representanter från landsting bidragit med medicinsk klinisk kompetens. På så sätt har applikationens funktionalitet och förankring i det dagliga arbetet säkerställts.

Presentation på Vitalis-mässan i april

Idag finns en demoapplikation som företaget har utvecklat. Med det ekonomiska stöd man nu får från Hälsans nya verktyg kommer man att kunna utveckla den till en färdig kommersiell produkt.

– Vi räknar med att mobilappen blir färdigutvecklad till Vitalis-mässan i Göteborg den 17-19 april. Där träffas kunder och leverantörer och det är en viktig mässa att delta i. Därefter återstår att sluttesta applikationen i sin rätta miljö. Redan nu pågår diskussioner med ett antal kommuner och landsting som visat intresse, säger Lennart Holeby.

– Vi tror att HOW Solutions applikation har mycket goda förutsättningar på marknaden, som består av landsting, kommuner och privata vårdgivare i hela Sverige. Det här är en av flera innovationer som vi inom Hälsans nya verktyg stöttar i syfte att skapa en effektivare vård och omsorg i hemmet och samtidigt skapa tillväxt, säger Mona Jonsson, tf vd för Hälsans nya verktyg.

För mer information kontakta:

Mona Jonsson, tf vd Hälsans nya verktyg

0708-91 92 91

mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

Lennart Holeby, HOW Solutions AB

0733-24 63 13

lennart.holeby@howsolutions.se

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas