Stenströms Information & Marknadsföring

Ny modell för analys av kvaliteten i upplevelsen av sociala medier

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2014 19:43 CEST

I boken Det Goda Tramset i sociala medier lanserar författarna Åsa Stenström och Niklas Myhr en helt ny modell för analys: Kvalitetsblomman. Analysen görs inom blommans fyra kronblad: Aktör, Teknik, Kvantitet och Klimat. Modellen kan användas både av den som just har börjat intressera sig för sociala medier och den som redan känner sig bekväm i sitt användande av sociala medier, men som vill hitta sina förbättringsområden.

– Jag använder exempelvis modellen i möten med kunder som behöver utveckla sin närvaro i sociala medier, säger marknadskonsult Åsa Stenström.

– Vi började skriva boken som en reaktion på att många uttryckte missnöje och irritation över sociala medier, men när vi började fundera över vad de egentligen var missnöjda med, kom också behovet av en modell för att kunna skärskåda missnöjet. I nästa steg insåg vi att modellen fungerar för alla som använder sociala medier. Den gör att man får överblick och den omfattar både hårda och mjuka värden.

Gotlandsbaserat duoföretag med blicken riktad ut i världen. Utforskar nya vägar att förmedla budskap. Vi erbjuder lösningar för information, kommunikation, PR och storytelling