Västra Götalandsregionen

Ny modell för försörjning av läkemedel inom sjukhusen

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 10:23 CEST

Från Södra Älvsborgs Sjukhus

Ny modell för försörjning av läkemedel inom sjukhusen
Pilotdrift av ny läkemedelsförsörjning visar goda resultat

Nu har pilotdriften av den läkemedelsförsörjningsmodell som tagits fram i ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Apoteket AB utvärderats. Resultaten är goda och projektets styrgrupp rekommenderar därför huvudmännen att fatta beslut om att utöka testområdet.

En enig styrgrupp beslutade under onsdagen att föreslå huvudmännen i Västra Götalandsregionen respektive Apoteket AB att snarast ta ställning till ett fortsatt genomförande av den framtagna läkemedelsförsörjningsmodellen genom att utöka pilotdriften till att omfatta ett helt sjukhus. Pilotdriften har hittills genomförts inom ett testområde på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Utvärderingen visar att det är möjligt att nå de uppsatta effektmålen med den nya försörjningsmodellen och nu överlämnas resultatet till huvudmännen för beslut om att fortsätta testverksamheten till att omfatta ett helt sjukhus.

-Att införa en ny modell för läkemedelsförsörjning är ett omfattande arbete för våra verksamheter och det kräver hög precision och säkerhet med tanke på att det är en central del i patientens vård och behandling. Testområdet har utgjort en begränsad del av ett sjukhus verksamheter. Genom att utöka testet till ett helt sjukhus får vi de kunskaper som behövs för att föra ut det nya arbetssättet i bred skala och på ett betryggande sätt, säger styrgruppens ordförande Bengt-Göran Olausson.
Läkemedelsförsörjningsprojektet

Läkemedelsförsörjningsprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Apoteket AB. Apoteket AB och Västra Götalandsregionen utvecklar sedan 2004 en ny modell för försörjningen av läkemedel inom sjukhusen i ett gemensamt projekt. Den framtagna modellen ska bidra till effektivitet i försörjningskedjan med ökad kvalitet och säkerhet för patienter och personal. Modellen har sedan oktober 2006 testats genom en pilotdrift på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Läs mer om projektet på www.vgregion.se/lfp .

Kontaktperson: Bengt-Göran Olausson, styrgruppens ordförande, 0705-57 05 60
Bodil Nielsen, projektledare VGR, 0705-27 52 85 Ulla Delfs Moss, projektledare Apoteket AB, 0706-91 06 50