Falkenbergs kommun

Ny modern mötesplats klar vid Söderbron i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2018 10:23 CEST

Falkenbergs kommun arbetar sedan 2013 med projektet Stråket staden – stranden. Syftet är att tydligare koppla Falkenbergs centrum till Skrea strand . En del i arbetet är att skapa mötesplatser längs vägen. Nu har en ny modern mötesplats blivit klar intill Söderbron.

- Vi arbetar hela tiden med att utveckla sträckan mellan centrum och strand. Mötesplatsen vid Söderbron är en del i det arbetet, säger Hanna Smekal, landskapsarkitekt på Falkenbergs kommun.

Solcellsbänkar som laddar din mobil och mixerbord 

Den nya mötesplatsen har bland annat moderna bänkar med solceller där besökaren kan ladda till exempel sin mobil. Det finns även ett mixerbord där man kan lyssna på musik och skapa egna låtar.

Viktiga färdmål för falkenbergare och turister

Stråket staden – stranden är ett av tekniska nämndens investeringsprojekt med mål att stärka viktiga färdmål i Falkenberg. Med fler mötesplatser längs med vägen vill man skapa möjlighet för fler falkenbergare och besökare att röra sig mellan centrum och strand.

- Tidigare har arbetet i projektet fokuserat på sträckan mellan Tullbron och Söderbron. Där har man under 2017 bland annat satsat på nya bord och bänkar, breddad stig och ny belysning. Det här är ytterligare en satsning så fler falkenbergare och besökare ska röra sig mellan centrum och stranden, säger Hanna Smekal.

Stöttning av Falkenbergs Sparbank och fortsatt satsning

Inför 2018 inleddes ett samarbete med Falkenberg Sparbanks Framtidsbank kring sträckan Söderbron till stranden. Framtidsbanken har finansierat hälften av vad kommunen satsat på den nya mötesplatsen.

I augusti kommer en lång gunga placeras på grönytan intill Söderbron och efter sommaren finns planer på konstnärlig belysning under Söderbron och längs med stråket.

Kontaktperson
Hanna Smekel, landskapsarkitekt, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 83

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".