Myndigheten för yrkeshögskolan

Ny möjlighet anmäla brister i en utbildning

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 11:27 CEST

Nu finns ett webbformulär för anmälan om brister i en utbildning.

  Studerande som vill anmäla brister i en utbildning uppmanas alltid att i första hand prata med utbildningsanordnaren, men om problemen kvarstår kan det kännas tryggt att veta att det går att vända sig till Yh-myndigheten för att få hjälp att komma vidare.

 Yh-myndigheten genomför regelbundet tillsyn av utbildningarna och pratar med studerande för att stödja både studerande och utbildningsanordnare i en ständigt pågående kvalitetsprocess. Trots detta kan det ibland uppstå brister och ju tidigare dessa upptäcks desto lättare är det för myndigheten att agera och hjälpa till att lösa problemen innan de hunnit växa sig allt för stora.

 – Yrkeshögskolan som utbildningsform ska stå för hög kvalitet. Det får aldrig råda något tvivel om det. För att säkerställa kvaliteten i våra utbildningar är anmälan om brister från studerande, eller övriga som är involverade i utbildningen, viktiga för oss, säger Margareta Ljungqvist, avdelningschef på Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning.