RFSL

Ny möjlighet för ungdomsmottagningar att HBT-certifieras

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:50 CEST

Tack vare att RFSL tilldelats anslag från stiftelsen Rights Now har vi nu möjlighet att genomföra HBT-certifieringar av ungdomsmottagningar till subventionerat pris.

Många hbt-ungdomar mår dåligt och får inte den hjälp och det stöd de har rätt till visar de undersökningar som gjorts. Exempelvis visar Ungdomsstyrelsens rapport ”Hon hen han” från tidigare i år att var fjärde ung homo- eller bisexuell tjej försökt ta sitt eget liv och att det är dubbelt så vanligt att unga hbt-personer blir utsatta för våld i hemmet. Ungdomsmottagningarna är ofta det ställe dit ungdomar vänder sig först och hbt-kompetens hos personalen kan vara livsavgörande.

— Efterfrågan på HBT-certifiering är stor men många ungdomsmottagningar har begränsad budget och har inte haft råd med utbildningen. Tack vare anslaget från Rights Now kan vi nå många fler och i förlängningen förbättra mottagandet för hbt-ungdomar, säger Anette Sjödin, certifieringsansvarig på RFSL.

— Alla har rätt till ett kompetent bemötande och det kräver att kommuner och landsting säkerställer kompetensen hos sina anställda. Hbt-personer ska inte behöva vara oroliga för att få bli illa bemötta när de söker vård och stöd, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Ungdomsmottagningarna måste ansöka om att få bli HBT-certifierade senast 1 december. I mån av utrymme kan även andra verksamheter som vänder sig till ungdomar hbt-certifieras till subventionerat pris.

För mer information se:

www.rfsl.se/hbtc
samt
www.rfsl.se/hbtcung


För frågor och vidare information kontakta:
RFSL:s pressekreterare Malinda Flodman, 0736 – 60 32 64, alt malinda.flodman@rfsl.se

Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL, 0703-45 01 83, alt ulrika.westerlund@rfsl.se

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se